Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Statut Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie – obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenia i regulaminy dotyczące opłat związanych z przebiegiem studiów oraz opłat dodatkowych (Koszty kształcenia)

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 w WSA w Warszawie

Zarządzenie w sprawie przepisywania ocen

Kodeks etyki studenta WSA

Regulamin dyplomowania WSA

Regulamin zarządzania prawami autorskimi WSA

Regulamin zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie Rektora w sprawie zmian w Regulaminie zawodowych praktyk studenckich

Programy studiów w roku akademickim 2018-2019

Regulamin konkursu ComicCon, 2018 „#WSAcomiccon2018”

Strategia Rozwoju Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Studia podyplomowe

Regulamin Studiów Podyplomowych WSA

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie utworzenia i organizacji w 2018 studiów podyplomowych “Nowoczesny wizaż i stylizacja”

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie utworzenia i organizacji w 2018 studiów podyplomowych “Kreacja obrazu – Fotografia”

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie utworzenia i organizacji w 2018 studiów podyplomowych “Obraz multimedialny – Projektowanie graficzne i animacja”

Niepubliczne Studium Plastyczne

Regulamin słuchacza

Regulamin opłat związanych z przebiegiem nauki

Zarządzenie Dyrektora Studium w sprawie przepisania ocen z innej szkoły lub uczelni