Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Statut Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w drodze uchwały Senatu WSA Warszawa nr 1/04/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zarządzenia i regulaminy dotyczące opłat związanych z przebiegiem studiów oraz opłat dodatkowych (Koszty kształcenia)

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 w WSA w Warszawie

Uchwała Senatu WSA nr 01.03.2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów

Przyporządkowanie kierunków i stopni studiów prowadzonych przez WSA do dyscyplin zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – uchwała nr 01/09/2019

Programy studiów w roku akademickim 2019-2020

Strategia Rozwoju Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulamin dyplomowania WSA

Regulamin zarządzania prawami autorskimi WSA

Kodeks etyki studenta WSA

Regulamin zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie Rektora w sprawie zmian w Regulaminie zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie w sprawie przepisywania ocen

Regulamin konkursu ComicCon, 2018 „#WSAcomiccon2018”

Studia podyplomowe

Regulamin Studiów Podyplomowych WSA

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie utworzenia i organizacji w 2019 studiów podyplomowych “Nowoczesny wizaż i stylizacja”

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie utworzenia i organizacji w 2019 studiów podyplomowych “Obraz multimedialny – Projektowanie graficzne i animacja”

Niepubliczne Studium Plastyczne

Regulamin słuchacza

Regulamin opłat związanych z przebiegiem nauki

Zarządzenie Dyrektora Studium w sprawie przepisania ocen z innej szkoły lub uczelni