Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025, kierunek Charakteryzacja i Kostiumografia:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny1 380 zł1 840 zł7 866 zł15 400 zł16 560 zł
Niestacjonarny1 300 zł1 733 zł7 410 zł14 508 zł15 600 zł

 

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024, kierunek Charakteryzacja i Kostiumografia:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny1 320 zł1 760 zł7 524 zł14 731 zł15 840 zł
Niestacjonarny1 285 zł1 713 zł7 324 z14 340 zł15 420 zł

 

Wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023, kierunek Malarstwo (wszystkie specjalności):

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny920 zł1 226 zł5 244 zł10 267 zł11 040 zł
Niestacjonarny885 zł1 180 zł5 044 zł9 876 zł10 620 zł

 

Wysokość czesnego w wariancie Indywidualnej Oferty Nauki (ION) dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023, kierunek Malarstwo (wszystkie specjalności):

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny800 zł1 066 zł4 560 zł8 928 zł9 600 zł
Niestacjonarny765 zł1 020 zł4 360 zł8 537 zł9 180 zł

* wykazane w tabeli wysokości opłat za realizację studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki obowiązują przez pierwsze cztery semestry nauki. Na semestrze piątym i następnych (aż do ukończenia studiów) obowiązują wysokości opłat wskazane w tabeli 1 („koszty czesnego”). Student zobowiązany jest ponadto do poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem różnic programowych wynikających z realizacji przez pierwsze cztery semestry nauki programu studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki.


Stawki czesnego dla studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023, kierunek Malarstwo (wszystkie specjalności):

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny920 zł1 226 zł5 244 zł10 267 zł11 040 zł
Niestacjonarny885 zł1 180 zł5 044 zł9 876 zł10 620 zł

 

Stawki czesnego w wariancie Indywidualnej Oferty Nauki (ION) dla studentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023, kierunek Malarstwo (wszystkie specjalności):

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny800 zł1 066 zł4 560 zł8 928 zł9 600 zł
Niestacjonarny765 zł1 020 zł4 360 zł8 537 zł9 180 zł

* wykazane w tabeli wysokości opłat za realizację studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki obowiązują przez pierwsze cztery semestry nauki. Na semestrze piątym i następnych (aż do ukończenia studiów) obowiązują wysokości opłat wskazane w tabeli 1 („koszty czesnego”). Student zobowiązany jest ponadto do poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem różnic programowych wynikających z realizacji przez pierwsze cztery semestry nauki programu studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki.


Koszty wstępne na rok 2024/2025:
Opłata rejestracyjna (wpisowe) – 700 zł

Terminarz wpłat:
system 12 rat – od października do września włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 9 rat – od października do czerwca włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 2 rat – I rata płatna do 10 października, II rata do 10 marca
1 rata – płatna do 10 października

Wysokość czesnego – dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 i latach poprzednich

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów przyjętych w drodze odrębnej rekrutacji (działalność zawodowa/artystyczna związana z kierunkiem studiów i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe) rozpoczynających naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany wysokości opłat czesnego dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023

 


Regulamin opłat związanych z przebiegiem studiów – zarządzenia

Zarządzenie Rektora WSA 02/12/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora WSA nr 01/10/2018 z dnia 1 października 2018 r. (z późn. zm.)

Zarządzenie Rektora WSA 03/06/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora WSA nr 01/10/2018 z dnia 1 października 2018 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora WSA 03/06/2022 z dnia 2 czerwca 2022 – Regulamin opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie obowiązujący od początku roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Rektora WSA 01/10/2018 z dn. 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Tuition and registration fees at the WSA

Zarządzenie Rektora WSA 04/03/2018 z dn. 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 02/06/2017 z dn. 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/12/2016 z dn. 13 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/01/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/07/2015 z dn. 5 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 02/01/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010


Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia

Zarządzenie Rektora WSA 01/04/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w załączniku do zarządzenia Rektora WSA nr 02/10/2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie ustalania wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019 (z późn. zm.)

Zarządzenie Rektora WSA 03/12/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Rektora WSA nr 02/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019 (z późn. zm. )

Zarządzenie Rektora WSA 02/03/2023 z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Rektora WSA nr 02/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019 z późn. zm.  (dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024)

Zarządzenie Rektora WSA 02/06/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019

Zarządzenie Rektora WSA 02/10/2018 z dn. 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019.

Zarządzenie Rektora WSA 03/03/2018 z dn. 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora 04/01/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Zarządzenie Rektora WSA 03/01/2014 z dn. 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora 04/01/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Zarządzenie Rektora WSA 04/01/2013 z dn. 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Wysokość kosztów niezbędnych do świadczenia usług edukacyjnych wynika z opłat związanych z wynagrodzeniem kadry dydaktycznej, wynagrodzeniem pracowników administracyjnych, kosztami eksploatacyjnymi, amortyzacją i utrzymaniem budynku, materiałami i pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do procesu nauczania.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Zobacz także:

Koszty kształcenia w Studium Plastycznym