Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Wysokość czesnego – dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 oraz 2017/2018 (wszystkie specjalności)


Koszty czesnego:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny840 zł1 120 zł4 788 zł9 374 zł10 080 zł
Niestacjonarny810 zł1 080 zł4 617 zł9 040 zł9 720 zł

Koszty czesnego wariant Indywidualnej Oferty Nauki (ION)*:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny743 zł991 zł4 235 zł8 292 zł8 916 zł
Niestacjonarny721 zł961 zł4 110 zł8 046 zł8 652 zł

* wykazane w tabeli wysokości opłat za realizację studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki obowiązują przez pierwsze cztery semestry nauki. Na semestrze piątym i następnych (aż do ukończenia studiów) obowiązują wysokości opłat wskazane w tabeli 1 („koszty czesnego”). Student zobowiązany jest ponadto do poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem różnic programowych wynikających z realizacji przez pierwsze cztery semestry nauki  programu studiów wg Indywidualnej Oferty Nauki.

Koszty wstępne na rok 2021/2022:
Opłata rejestracyjna (wpisowe) – 700 zł

Terminarz wpłat:
system 12 rat – od października do września włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 9 rat – od października do czerwca włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 2 rat – I rata płatna do 10 października, II rata do 10 marca
1 rata – płatna do 10 października

Wysokość czesnego – dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017


Regulamin opłat związanych z przebiegiem studiów – zarządzenia

Zarządzenie Rektora WSA 01/10/2018 z dn. 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Tuition and registration fees at the WSA

Zarządzenie Rektora WSA 04/03/2018 z dn. 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 02/06/2017 z dn. 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/12/2016 z dn. 13 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/01/2016 z dn. 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 01/07/2015 z dn. 5 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010

Zarządzenie Rektora WSA 02/01/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010


Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia

Zarządzenie Rektora WSA 02/10/2018 z dn. 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2019.

Zarządzenie Rektora WSA 03/03/2018 z dn. 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora 04/01/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Zarządzenie Rektora WSA 03/01/2014 z dn. 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora 04/01/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Zarządzenie Rektora WSA 04/01/2013 z dn. 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013

Wysokość kosztów niezbędnych do świadczenia usług edukacyjnych wynika z opłat związanych z wynagrodzeniem kadry dydaktycznej, wynagrodzeniem pracowników administracyjnych, kosztami eksploatacyjnymi, amortyzacją i utrzymaniem budynku, materiałami i pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do procesu nauczania.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Zobacz także:

Koszty kształcenia w Studium Plastycznym