Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie została powołana decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego w dniu 25 września 2008 r. i jest wpisana do rejestru pod  numerem 352 (przed zmianą rejestrową uczelni 201). Otrzymała uprawnienia do prowadzenia 3, 5 letnich studiów I  stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym na kierunku Malarstwo, ze specjalnościami: Malarstwo w scenografii, Kostium i rekwizyt sceniczny oraz Obraz multimedialny.

Malarstwo w scenografii
(specjalność związana z charakteryzacją)

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie charakteryzacji, kostiumu i scenografii. Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na teorię, techniki charakteryzacji oraz zajęcia praktyczne. Program  nauczania obejmuje wizaż, efekty specjalne, perukarstwo, stylizację, body painting oraz tworzenie masek.

W programie kształcenia znajduje się m.in.: malarstwo w technikach  scenograficznych, charakteryzacja, kostiumografia i scenografia, projektowanie kostiumu, malarstwo, rysunek, historia sztuki, historia filmu,  język angielski, filozofia, media elektroniczne, działania sceniczne,  psychofizjologia widzenia, prawo autorskie, podstawy fotografii, reżyseria barwy i przestrzeni, rzeźba.

Warunki Rekrutacji

Kostium i rekwizyt sceniczny
(specjalność związana z kostiumografią)

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie kostiumografii, scenografii, rekwizytu scenicznego oraz charakteryzacji. Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu kostiumografa dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na teorię, techniki charakteryzacji oraz zajęcia praktyczne. Program  nauczania obejmuje kostiumografię, projektowanie ubioru, stylizację, tworzenie masek, a także charakteryzację, wizaż, efekty specjalne, perukarstwo czy body painting.

W programie kształcenia znajduje się m.in.: kostiumografia i scenografia, malarstwo w technikach  scenograficznych, projektowanie kostiumu,charakteryzacja, malarstwo, rysunek, historia sztuki, historia filmu,  język angielski, filozofia, media elektroniczne, działania sceniczne,  psychofizjologia widzenia, prawo autorskie, podstawy fotografii, reżyseria barwy i przestrzeni, rzeźba.

Warunki Rekrutacji

Obraz multimedialny
(specjalność związana ze sztuką nowych mediów)

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie projektowania graficznego, multimediów, filmu, reklamy i grafiki telewizyjno- filmowej (agencja reklamowa, studio graficzne, dom  produkcyjny, wydawnictwo). Student zdobywa umiejętności projektowania graficznego i obsługi programów graficznych takich jak: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika  wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects  (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final  Cut Pro (montaż filmowy) oraz Modo (grafika trójwymiarowa). Do dyspozycji studentów jest profesjonalna pracownia komputerowa wyposażona w komputery z systemem MAC OSX- Macintosh.

W programie kształcenia znajdują się m.in.: grafika multimedialna, animacja i montaż, typografia, grafika 3D historia sztuki, historia teatru, historia filmu, język angielski. Odbywają się także warsztatowe zajęcia z rysunku,  malarstwa, fotografii, kompozycji i projektowania, projektowania scenografii.

Warunki Rekrutacji