Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia 3,5 letnich studiów I stopnia (licencjackich) o profilu praktycznym na unikatowym kierunku Charakteryzacja i Kostiumografia.

Autorski program zajęć, praktyczny profil nauczania oraz atrakcyjne praktyki zawodowe dostosowane są do aktualnych wymogów profesjonalnego rynku pracy. Cykl studiów przygotowuje studentów do wykonywania zawodu artysty-charakteryzatora oraz artysty-kostiumografa na potrzeby świata filmu, telewizji, teatru, opery oraz mody i reklamy.

Studia na kierunku “charakteryzacja i kostiumografia” wyróżniają się wszechstronnym, innowacyjnym programem nauczania, opartym w strukturze organizacji zajęć na światowym kształceniu modułowym, który umożliwia jednoczesne rozwijanie umiejętności w zakresie charakteryzacji i projektowania kostiumów oraz umiejętności plastycznych. Autorski program został opracowany przy udziale specjalistów, zawodowców z branży oraz artystów z wieloletnim dorobkiem w zakresie sztuki. Program został również w pełni dostosowany do wymagań rynku zawodowego i nakierowany jest na profesjonalizm i przedsiębiorczość artystyczną oraz integralność z rynkiem pracy.
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest obecnie jedyną w kraju uczelnią kształcącą w zakresie charakteryzacji oraz kostiumografii w ich wspólnym ujęciu na poziomie studiów wyższych o profilu praktycznym.
Wykreowaniem tak nowatorskiego kierunku studiów udowadniamy, że charakteryzacja teatralno-filmowa oraz kostiumografia, to nie tylko techniczne rzemiosło, ale przede wszystkim dziedziny sztuki niosące ze sobą nieograniczone możliwości twórcze.

Kształcenie odbywa się pod okiem profesjonalistów z branży artystycznej i zawodowej. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności oraz rozwijają swoje profesjonalne, artystyczne i techniczne umiejętności. Studia zapewnią jakościowe podstawy teoretyczne i praktyczne, które są niezbędne zarówno w pracy artystycznej, jak i w branży filmowej, teatralnej, telewizyjnej czy reklamowej.

Naszym celem jest kształcenie świadomych twórców z wysokimi kompetencjami wykonawczymi.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata w wybranej specjalności: artysta-charakteryzator lub artysta-kostiumograf.

Specjalności do wyboru:
Artysta-charakteryzator
Artysta-kostiumograf

Kształcimy artystów-charakteryzatorów i artystów-kostiumografów, osadzonych w dorobku dyscyplin sztuk filmowych i teatralnych oraz sztuk plastycznych, z rzetelnym przygotowaniem praktycznym.
Absolwent kierunku w wybranej specjalności, to świadomy artysta, umiejący zaprojektować i wykonać wizualny wymiar postaci filmowej lub teatralnej na podstawie inspiracji płynących z dorobku sztuk filmowych, teatralnych i plastycznych, mogący wykonywać zawód artysty-charakteryzatora lub artysty-kostiumografa, posiadający kompetencje do prowadzenia własnej działalności zawodowej, jak również mogący być członkiem zespołu/pionu w procesie produkcji filmowej lub teatralnej, umiejący pracować w zespołach artystycznych, charakteryzujący się wysokimi umiejętnościami wykonawczymi, w sposób zaawansowany w wybranej specjalności, w sposób jakościowy w drugiej specjalności, realizowanej na kierunku.

To co łączy wszystkich naszych Absolwentów, to nieograniczona moc inwencji twórczej, która przeniesiona na wymiar studiów praktycznych pozwala im zdobywać wiedzę i umiejętności dające prestiżowe zatrudnienie w branży oraz na bycie świadomymi, pełnymi pasji artystami.

 


Program  nauczania obejmuje między innymi:

makijaż, kostiumografię, cosplay, produkcję teatralną, reżyserię sekwencji wizualnych, kompozycję obrazu filmowego, charakteryzację, efekty specjalne, design management, autoprezentację i planowanie kariery,
jak również: rysunek, malarstwo, rzeźbę, historię sztuki, historię mody, historii teatru, czy filmu.


 

Warunki Rekrutacji