Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi 3, 5 letnie studia I  stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym na kierunku Malarstwo, ze specjalnościami: Malarstwo w scenografii, Kostium i rekwizyt sceniczny oraz Obraz multimedialny.

Malarstwo w scenografii
(specjalność związana z charakteryzacją)

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie charakteryzacji teatralno-filmowej. Cykl studiów przygotowuje studentów do zawodu charakteryzatora dla potrzeb filmu, świata mody, telewizji, teatru i opery.
Kształcenie dzieli się na teorię, techniki charakteryzacji oraz zajęcia praktyczne.


Program  nauczania obejmuje między innymi:

 • wizaż,
 • podstawy fryzjerstwa,
 • efekty specjalne (w tym również odlewy),
 • perukarstwo (tkanie i stylizacja zarostów),
 • body painting,
 • tworzenie masek.

Co więcej każdy student charakteryzacji pozna również podstawy tworzenia kostiumów oraz rekwizytów scenicznych.


W programie studiów znajdują się również:

 • kostiumografia,
 • projektowanie kostiumu,
 • scenografia,
 • historia sztuki,
 • malarstwo,
 • rysunek,
 • rzeźba,
 • kompozycja barw i przestrzeni,
 • estetyka,
 • filozofia,
 • język angielski,
 • prawo autorskie,
 • psychofizjologia widzenia,
 • historia filmu,
 • historia teatru,
 • podstawy fotografii.

Warunki Rekrutacji

Kostium i rekwizyt sceniczny
(specjalność związana z kostiumografią)

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie kostiumografii oraz rekwizytu scenicznego. Cykl studiów przygotowuje studentów do zawodu kostiumografa dla potrzeb filmu, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na teorię, projektowanie kostiumu oraz zajęcia praktyczne.


Program  nauczania obejmuje  między innymi:

 • kostiumografię,
 • projektowanie ubioru,
 • stylizację,
 • tworzenie masek.

Co więcej każdy student kostiumu i rekwizytu scenicznego nabędzie również podstawowe umiejętności z zakresu charakteryzacji oraz perukarstwa.


W programie studiów znajdują się również:

 • charakteryzacja
 • scenografia,
 • historia sztuki,
 • malarstwo,
 • rysunek,
 • rzeźba,
 • kompozycja barw i przestrzeni,
 • estetyka,
 • filozofia,
 • język angielski,
 • prawo autorskie,
 • psychofizjologia widzenia,
 • historia filmu,
 • historia teatru,
 • podstawy fotografii.

Warunki Rekrutacji

Obraz multimedialny
(specjalność związana ze sztuką nowych mediów)

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie projektowania graficznego, multimediów, filmu, reklamy i grafiki telewizyjno- filmowej. Cykl studiów przygotowuje studentów do pracy w agencjach reklamowych, studiach graficznych, domach  produkcyjnych oraz wydawnictwach.


Student zdobywa umiejętności projektowania graficznego i obsługi programów graficznych takich jak:

 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe Illustrator (grafika  wektorowa),
 • Adobe InDesign (skład komputerowy),
 • Adobe After Effects  (animacja),
 • Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych),
 • Final  Cut Pro (montaż filmowy),
 • Modo (grafika trójwymiarowa).

  Do dyspozycji studentów jest profesjonalna pracownia komputerowa wyposażona w komputery z systemem MAC OSX- Macintosh.


W programie studiów znajdują się:

 • grafika multimedialna,
 • animacja i montaż,
 • typografia,
 • grafika 3D,
 • scenografia,
 • historia sztuki,
 • malarstwo,
 • rysunek,
 • rzeźba,
 • kompozycja barw i przestrzeni,
 • estetyka,
 • filozofia,
 • język angielski,
 • prawo autorskie,
 • psychofizjologia widzenia,
 • historia filmu,
 • historia teatru,
 • podstawy fotografii.

Warunki Rekrutacji