Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia 3,5 letnich studiów I stopnia (licencjackich) o profilu praktycznym na unikatowym kierunku Charakteryzacja i Kostiumografia.

Autorski program zajęć, praktyczny profil nauczania oraz atrakcyjne praktyki zawodowe dostosowane są do aktualnych wymogów profesjonalnego rynku pracy. Cykl studiów przygotowuje studentów do wykonywania zawodu artysty-charakteryzatora oraz artysty-kostiumografa na potrzeby świata filmu, telewizji, teatru, opery oraz mody i reklamy.

Studia na kierunku “charakteryzacja i kostiumografia” wyróżniają się wszechstronnym, innowacyjnym programem nauczania, opartym w strukturze organizacji zajęć na światowym kształceniu modułowym, który umożliwia jednoczesne rozwijanie umiejętności w zakresie charakteryzacji i projektowania kostiumów oraz umiejętności plastycznych. Autorski program został opracowany przy udziale specjalistów, zawodowców z branży oraz artystów z wieloletnim dorobkiem w zakresie sztuki. Program został również w pełni dostosowany do wymagań rynku zawodowego i nakierowany jest na profesjonalizm i przedsiębiorczość artystyczną oraz integralność z rynkiem pracy.
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest obecnie jedyną w kraju uczelnią kształcącą w zakresie charakteryzacji oraz kostiumografii w ich wspólnym ujęciu na poziomie studiów wyższych o profilu praktycznym.
Wykreowaniem tak nowatorskiego kierunku studiów udowadniamy, że charakteryzacja teatralno-filmowa oraz kostiumografia, to nie tylko techniczne rzemiosło, ale przede wszystkim dziedziny sztuki niosące ze sobą nieograniczone możliwości twórcze.

Kształcenie odbywa się pod okiem profesjonalistów z branży artystycznej i zawodowej. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności oraz rozwijają swoje profesjonalne, artystyczne i techniczne umiejętności. Studia zapewnią jakościowe podstawy teoretyczne i praktyczne, które są niezbędne zarówno w pracy artystycznej, jak i w branży filmowej, teatralnej, telewizyjnej czy reklamowej.

Naszym celem jest kształcenie świadomych twórców z wysokimi kompetencjami wykonawczymi.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata w wybranej specjalności: artysta-charakteryzator lub artysta-kostiumograf.