Polityka prywatności na stronie internetowej https://wsa.art.pl/

1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Wyższa Szkoła Artystyczna, z siedzibą: ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych. Na przykład, gromadząc dane osobowe, korzystamy z szyfrowania i zapory sieciowej.

Można skontaktować się z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Artystyczna, z siedzibą: ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa, e-mail: wsa@wsa.art.pl

2. Bezpieczeństwo

Należy mieć świadomość, że z podawaniem danych osobowych osobiście, telefonicznie, przez Internet lub za pomocą innych rozwiązań technicznych wiąże się zawsze pewne ryzyko, a żaden system czy technologia nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa, ani odporności na manipulacje lub działania hakerów. Podejmujemy jednak niezbędne działania, by ryzyka te zostały ograniczone do poziomu minimalnego.

Nigdy nie ujawniamy danych osobowych bez odrębnej zgody. Informacje mogą jednak zostać udostępnione, jeżeli będzie to wymagane ze względu na nakaz sądowy, rozporządzenie lub żądanie władz.

3. Przechowywanie i prawidłowość danych

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami prawa.

4. Prawa przysługujące użytkownikowi

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione. Aby zweryfikować dane w celu realizacji Twojego zapytania, być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych wysyłając mailem na adres: wsa@wsa.art.pl stosowne zlecenie do naszego Biura.

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możliwe, że po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania informacji, jeszcze przez jakiś czas zachowamy dane, gdy ocena podstawy prawnej do przetwarzania Twoich informacji nie została jeszcze zakończona.

Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym przypadku, w którym poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody.

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie Twoich danych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pliki cookies

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie się wyświetlanie strony.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) Ściśle konieczne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
2) Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
3) Pliki cookies, umożliwiające zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej.

Ustawienia plików cookies znajdziesz w swojej przeglądarce internetowej. Możesz je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

6. Dzienniki błędów

W celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w przypadku wystąpienia problemu przechowujemy dane o błędach w naszych urządzeniach („dziennik błędów”). Dane z dziennika błędów są przechowywane w logach systemowych przez okres do trzech miesięcy.


Warszawa, maj 2019 r.