Dedykowane jest ono zarówno kandydatom, którzy nie posiadają matury, jak i  tym, którzy posiadają już wykształcenie wyższe. Uczniowie studium otrzymują pakiet praktycznych umiejętności, dzięki którym bardzo szybko mogą rozpocząć pracę w zawodzie. Niepubliczne Studium Plastyczne prowadzi kształcenie zawodowe (2 lata) na kierunkach: Charakteryzacja Teatralno-Filmowa oraz Video-Grafika – Sztuka Nowych Mediów. 

Charakteryzacja Teatralno-Filmowa

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie charakteryzacji teatralno-filmowej, projektowania kostiumu oraz scenografii. Cykl szkolenia przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na część teoretyczną oraz część praktyczną, podczas której słuchacze poznają techniki charakteryzacji. Program nauczania obejmuje wizaż, body painting, efekty specjalne FX, fryzjerstwo i stylizację, perukarstwo oraz tworzenie masek. Absolwenci otrzymują dyplom studium z tytułem plastyka technik scenograficznych, specjalizacja: charakteryzacja teatralno-filmowa.

W programie kształcenia znajdują się m.in.: wizaż, charakteryzacja, perukarstwo, fryzjerstwo, historia sztuki, historia teatru, historia filmu. Odbywają się także warsztatowe zajęcia z rysunku, malarstwa, kompozycji, projektowania kostiumu.

Poznaj warunki rekrutacji do Studium

Sztuka Nowych Mediów

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie projektowania graficznego oraz sztuki nowych mediów. Cykl szkolenia przygotowuje słuchaczy do pracy w dziedzinach art&design, multimediów, filmu, reklamy i grafiki telewizyjno- filmowej. Pozwala na zdobycie pracy m.in. w agencjach reklamowych, studiach graficznych, domach produkcyjnych, wydawnictwach i redakcjach. Program nauczania umożliwia zdobycie umiejętności projektowania graficznego i obsługę programów takich jak: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final Cut Pro (montaż filmowy) oraz Modo (grafika trójwymiarowa). Absolwenci otrzymują dyplom studium z tytułem plastyka technik video – graficznych, specjalizacja: grafika multimedialna.

W programie kształcenia znajdują się m.in.: liternictwo i typografia, projektowanie graficzne, animacji i montażu, grafiki 3D, a także z zajęcia z historii sztuki, historii filmu, rysunku, malarstwa, fotografii oraz kompozycji.

Poznaj warunki rekrutacji do Studium