Transfer studenta do świata zawodowego realizowany jest poprzez dostęp do praktyk zawodowych.
WSA, jako Uczelnia o profilu praktycznym organizuje swoim studentom możliwość odbycia prestiżowych praktyk i projektów zawodowych. Funkcję organizatora i koordynatora praktyk i projektów artystycznych sprawuje Biuro Praktyk i Karier.

Więcej informacji na:

http://charakteryzacja.pl/praktyki-zawodowe/

http://grafika.edu.pl/praktyki-zawodowe/