Ekipa profesjonalistów działających z pasją!

Akademickie Biuro Praktyk i Karier Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie pełni funkcję koordynatora praktyk zawodowych oraz projektów artystycznych.


Praktyki zawodowe w WSA mają charakter obligatoryjny. Obowiązkowe praktyki skutkują znakomitym przygotowaniem absolwentów WSA do podjęcia zatrudnienia na wymagającym profesjonalizmu rynku pracy.

Biuro Praktyk i Karier WSA wspiera Studentów w planowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami. Praktyki zawodowe dają możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach, rozwijania nabytych umiejętności, zdobycia kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej takich jak kreatywność, praca pod presją czasu, organizacja pracy, praca w zespole, komunikatywność, prowadzenie negocjacji, a także samodzielności, sumienność i odpowiedzialności za powierzone zadania.


Biuro Praktyk i Karier współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach Mazowieckiej Sieci Biur i Karier.

Na potrzeby realizacji praktyk i projektów zawodowych Biuro Praktyk i Karier zawiera z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami gospodarczymi porozumienia i uzyskuje opinie dotyczące zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. oraz Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie w sprawie studenckich praktyk zawodowych).


Od lat Uczelnia współpracuje z wieloma teatrami, stacjami telewizyjnymi, agencjami reklamowymi oraz studiami fotograficznymi. Z tych źródeł dowiadujemy się o sukcesach naszych studentów i absolwentów. Dobre opinie pracodawców o naszych absolwentach są dla nas niezwykle cenne. Są oni uznawani za profesjonalistów i specjalistów w dziedzinie charakteryzacji, grafiki multimedialnej, wizażu, stylizacji oraz projektowania kostiumu.

Każdy Student WSA dąży do perfekcji w swoim fachu, żeby to osiągnąć musi zdobyć wiedzę teoretyczną i posiąść umiejętności praktyczne.


Zobacz realizację praktyk zawodowych na kierunku malarstwo: 

Specjalność: Malarstwo w scenografii, Kostium i rekwizyt sceniczny: http://charakteryzacja.pl/praktyki-zawodowe/
Specjalność: Obraz multimedialny: http://grafika.edu.pl/praktyki-zawodowe/


Regulamin zawodowych praktyk studenckich na kierunku Malarstwo:

Pobierz regulamin

Załącznik 1 – porozumienie

Karta praktyk

Regulamin zawodowych praktyk studenckich na kierunku Charakteryzacja i Kostiumografia:

Zarządzenie Rektora WSA wprowadzające Regulamin praktyk zawodowych – Regulamin praktyk zawodowych, kodeks praktyk zawodowych i stosowne załączniki