Władze Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Rektor
  Dyżur: piątki, w godzinach 11.00 – 13.00
 • dr hab. Robert Manowski  – Prezydent Konwentu Interesariuszy Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
  Dyżur: poniedziałki, w godzinach 11.00 – 13.00
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
 • Dyżur: wtorki, w godzinach 15.00 – 17.00

Założyciel Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

mgr Marek Kowalek

W skład Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie wchodzą:

 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Rektor – Przewodnicząca Senatu
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
 • prof. Łukasz Korolkiewicz– przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Anna Klonowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Agata Manowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Julia Miskiewicz, Studentka – przedstawicielka studentów
 • Natalia Brzęczkowska, Studentka – przedstawicielka studentów

Uczelniana Komisja Stypendialna:

 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • Natalia Brzęczkowska – studentka
 • Karina Bielik – studentka

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

 • mgr Agnieszka Pietruszewska –  Kierownik BOS
 • Julia Miskiewicz – studentka
 • Małgorzata Stachoń – studentka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • prof. Łukasz Korolkiewicz – przewodniczący
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr hab. Rafał Kochański

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia:

 • dr Agnieszka Woch – Juchacz – Rektor – Przewodniczący
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • prof. Andrzej Maciej Łubowski
 • dr hab. Robert Manowski
 • dr Agnieszka Zawisza
 • Agata Manowska – Dyrektor ds. artystycznych WSA
 • mgr Marta Szpicka
 • Małgorzata Stachoń – przedstawiciel studentów
 • Karolina Tatarynowicz – przedstawiciel absolwentów

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Rafał Kochański – przewodniczący
 • dr hab. Anna Klonowska
 • Julia Miskiewicz – studentka

Rzecznik Dyscyplinarny WSA ds. Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Robert Manowski

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • dr Agnieszka Woch – Juchacz
 • mgr Anna Adamek
 • Julia Miskiewicz – studentka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • dr hab. Anna Klonowska – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Zawisza
 • Karina Bielik – studentka

Rzecznik Dyscyplinarny WSA ds. Studentów:

 • dr Tomasz Woźniak

Władze Niepublicznego Studium Plastycznego w Warszawie:

 • dr hab. Robert Manowski – Dyrektor  Studium