Władze Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Rektor
 • dr Robert Manowski – Założyciel, Prezydent Rady Nadzorczej
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • mgr Tomasz Woźniak – Kanclerz

W skład Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie wchodzą:

 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Rektor – Przewodnicząca Senatu
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • mgr Tomasz Woźniak – Kanclerz
 • prof. Łukasz Korolkiewicz – przewodniczący Katedry Malarstwa
 • dr hab. Anna Klonowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Agata Manowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Julia Miskiewicz, Studentka – przedstawicielka studentów
 • Natalia Brzęczkowska, Studentka – przedstawicielka studentów

Władze Niepublicznego Studium Plastycznego w Warszawie:

 • dr Robert Manowski – Dyrektor  Studium
 • mgr Anna Przyłuska – Dyrektor ds. Zarządzania
 • Agata Manowska – Dyrektor ds. Artystycznych