Władze Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

 • dr hab. Robert Manowski  – Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie
  Dyżur: czwartki, w godzinach 14.00-15.00
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
  Dyżury: poniedziałki, wtorki, czwartki, w godzinach 12.00 – 14.00
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
  Dyżur: piątki, w godzinach 12.00-13.00

Założyciel Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

mgr Marek Kowalek

Dyrektor ds. Artystycznych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Agata Manowska

W skład Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie wchodzą:

 • dr hab. Robert Manowski – Rektor, Przewodniczący Senatu
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
 • mgr Anna Adamek – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Agata Manowska – przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickim
 • Ewa Sicińska – przedstawicielka studentów
 • Liwia Styranowska – przedstawicielka studentów

Uczelniana Komisja Stypendialna:

 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • Liwia Styranowska – studentka
 • Anna Bogusławska – studentka

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

 • mgr Agnieszka Pietruszewska –  Kierownik BOS
 • Ewa Sicińska – studentka
 • Karolina Kupiec – studentka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • dr Agnieszka Zawisza – Przewodnicząca Komisji
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr Katarzyna Szarek – nauczyciel akademicki

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Robert Manowski – Rektor, Przewodniczący Komisji
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • Agata Manowska – Dyrektor ds. artystycznych WSA
 • prof. Andrzej Maciej Łubowski
 • dr Agnieszka Zawisza
 • mgr Magdalena Bauer
 • mgr Marta Szpicka
 • Liwia Styranowska – studentka
 • Karolina Tatarynowicz – przedstawicielka absolwentów WSA w Warszawie
 • Katarzyna Gabrat-Szymańska – interesariuszka zewnętrzna

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • dr Agnieszka Zawisza – Przewodnicząca
 • mgr Anna Adamek
 • Liwia Styranowska – studentka

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • mgr Anna Adamek – Przewodnicząca
 • mgr Malwina Wieczorek-Brade
 • Ewa Sicińska – studentka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • dr Agnieszka Zawisza – Przewodnicząca
 • mgr Magdalena Bauer
 • Liwia Styranowska – studentka

Rzecznik Dyscyplinarny WSA ds. Studentów:

 • dr Tomasz Woźniak

Rzecznik Dyscyplinarny WSA ds. Nauczycieli Akademickich:

 • dr Katarzyna Szarek

Władze Niepublicznego Studium Plastycznego w Warszawie:

 • dr hab. Robert Manowski – Dyrektor Studium

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów poszczególnych członków kadry dydaktycznej znajdują się w Strefie Studenta.