Władze Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

 • dr hab. Robert Manowski  – Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie
 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Prorektor ds.  Strategii i Rozwoju
  Dyżur: piątki, w godzinach 11.00 – 13.00
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
  Dyżur: poniedziałki, w godzinach 11.00 – 13.00
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
  Dyżur: wtorki, w godzinach 15.00 – 17.00

Założyciel Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie:

mgr Marek Kowalek

Dyrektor ds. Artystycznych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Agata Manowska

W skład Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie wchodzą:

 • dr hab. Robert Manowski – Rektor, Przewodniczący Senatu
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr Agnieszka Woch-Juchacz – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju
 • dr Tomasz Woźniak – Kanclerz
 • prof. Łukasz Korolkiewicz– przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Anna Klonowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Agata Manowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Julia Miskiewicz, Studentka – przedstawicielka studentów
 • Karolina Jarmuła, Studentka – przedstawicielka studentów

Uczelniana Komisja Stypendialna:

 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • Jakub Raus – student
 • Kinga Ardanowska – studentka

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

 • mgr Agnieszka Pietruszewska –  Kierownik BOS
 • Julia Miskiewicz – studentka
 • Karolina Jarmuła – studentka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • prof. Łukasz Korolkiewicz – Przewodniczący
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • dr hab. Rafał Kochański

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia:

 • dr Agnieszka Woch – Juchacz – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju
 • mgr Anna Przyłuska – Prorektor ds. dydaktycznych
 • Agata Manowska – Dyrektor ds. artystycznych WSA
 • prof. Andrzej Maciej Łubowski
 • dr hab. Robert Manowski
 • dr hab. Rafał Kochański
 • dr hab. Anna Klonowska
 • dr Agnieszka Zawisza
 • dr Agata Czeremuszkin-Chrut
 • mgr Magdalena Bauer
 • mgr Marta Szpicka
 • Jakub Raus – student
 • Karolina Tatarynowicz – przedstawiciel absolwentów WSA w Warszawie
 • Katarzyna Gabrat-Szymańska – interesariusz zewnętrzny

Zarządzenie Rektora WSA w Warszawie nr 01/06/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Rektora WSA nr 01/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia.

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Rafał Kochański – przewodniczący
 • dr hab. Anna Klonowska
 • Julia Miskiewicz – studentka

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • dr Agnieszka Woch – Juchacz
 • mgr Anna Adamek
 • Julia Miskiewicz – studentka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • dr hab. Anna Klonowska – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Zawisza
 • Kinga Ardanowska – studentka

Rzecznik Dyscyplinarny WSA ds. Studentów:

 • dr Tomasz Woźniak

Władze Niepublicznego Studium Plastycznego w Warszawie:

 • dr hab. Robert Manowski – Dyrektor  Studium

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów poszczególnych członków kadry dydaktycznej znajdują się w Strefie Studenta.