Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie to miejsce rozwoju, kreacji i odkrywania nowych talentów!
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie to Uczelnia zajmująca się kompleksowym i profesjonalnym kształceniem w zakresie charakteryzacji teatralno-filmowej oraz kostiumografii.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, uwzględniającą pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyrażoną w uchwale nr 343/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymała pozwolenie na utworzenie unikalnego i nowatorskiego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym “charakteryzacja i kostiumografia”.
Decyzja Ministra Edukacji i Nauki – kierunek “charakteryzacja i kostiumografia”.

To jedyny w Polsce taki kierunek, który dzięki wyjątkowej koncepcji kształcenia, będącej przede wszystkim efektem wieloletniego doświadczenia Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, realizującej od ponad 12 lat edukację w ramach dotychczasowego kierunku studiów malarstwo  w specjalnościach charakteryzacja i kostium sceniczny, jest zorientowany na praktyczną realizację wizualnego projektowania postaci dla filmu i teatru.
Ponadto dzięki dogłębnej znajomości zapotrzebowania branżowego rynku pracy, znanego Uczelni z bezpośredniej i bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz urzeczywistnieniu wielu niezwykle jakościowych wydarzeń i inicjatyw o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie charakteryzacji i kostiumografi, program studiów jest w pełni dostosowany do wymagań rynku zawodowego.

Studia w WSA skierowane są do osób zainteresowanych artystyczną samorealizacją w obszarach: sztuki charakteryzacji i kostiumografii, projektowania postaci, a także klasycznych sztuk plastycznych, jak rysunek malarstwo, czy rzeźba.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Artystyczną?

3,5-letnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku “charakteryzacja i kostiumografia” wyróżniają się wszechstronnym, innowacyjnym programem nauczania, opartym w strukturze organizacji zajęć na światowym kształceniu modułowym, który umożliwia jednoczesne rozwijanie umiejętności w zakresie charakteryzacji i projektowania kostiumów oraz umiejętności plastycznych. Autorski pogram został opracowany przy udziale specjalistów, zawodowców z branży oraz artystów z wieloletnim dorobkiem w zakresie sztuki. Program został również w pełni dostosowany do wymagań rynku zawodowego i nakierowany jest na profesjonalizm i przedsiębiorczość artystyczną oraz integralność z rynkiem pracy, co umożliwia uzyskanie wysoko uposażonej płacy. Jesteśmy obecnie jedyną w kraju uczelnią kształcącą w zakresie charakteryzacji oraz kostiumografii w ich wspólnym ujęciu na poziomie studiów wyższych o profilu praktycznym. Wykreowaniem tak nowatorskiego kierunku studiów udowadniamy, że charakteryzacja teatralno-filmowa oraz kostiumografia, to nie tylko techniczne rzemiosło, ale przede wszystkim dziedziny sztuki niosące ze sobą nieograniczone możliwości twórcze!


Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie od lat współpracuje z najważniejszymi instytucjami kultury, prezentując umiejętności i pełne twórczej pasji prace studentów i absolwentów.
Uczelnia ma na swoim koncie pokazy oraz wystawy w takich miejscach jak między innymi: Biennale Sztuki w Wenecji, Opera Drezdeńska, Muzeum El Greco na Krecie, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Jest również laureatką prestiżowych nagród: medal okolicznościowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi i całokształt działalności kulturalnej na rzecz województwa mazowieckiego, złota statuetka w kategorii Najlepszy Kostium Sceniczny podczas jubileuszowej X Gali Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury, statuetki MUSE Award 2015 w Atlancie dla projektu Faras 3D wykonanego dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz filmu rekonstrukcyjnego wykonanego dla Muzeum w Treblince.


W ramach czesnego zapewniamy zajęcia z doświadczoną kadrą dydaktyczną (zawodowcy z branży oraz artyści z wieloletnim dorobkiem w zakresie sztuki), dostęp do profesjonalnych materiałów charakteryzatorskich oraz kosmetyków, dostęp do sprzętu multimedialnego, odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne oraz możliwość realizacji dodatkowych warsztatów artystycznych i udział w wykładach specjalnych ze specjalistami. Istotne jest dla nas również tworzenie portfolio każdego studenta (dokumentacja projektów).


Sylwetka Absolwenta WSA

Poznaj sylwetkę Absolwenta  Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie – kierunek Charakteryzacja i Kostiumografia

Sylwetka absolwenta – dotychczasowy kierunek Malarstwo

 

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Uczelnia została powołana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 25 września 2008 r. i jest wpisana do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 352, otrzymała uprawnienia do prowadzenia 3,5 letnich studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Malarstwo.
W czerwcu 2023 r. Uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na unikatowym kierunku “Charakteryzacja i Kostiumografia”.
Na kierunek studiów Malarstwo w specjalnościach: malarstwo w scenografii, kostium i rekwizyt sceniczny oraz obraz multimedialny od roku akademickiego 2023/2024 nie jest prowadzona rekrutacja kandydatów. Kształcenie na kierunku malarstwo odbywa się do roku akademickiego 2025/2026.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie od lutego 2024 roku jest członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP).

 

Jeżeli chcesz odnaleźć swój talent i przemienić go w pasję zawodową – to miejsce jest właśnie dla Ciebie!
Podejmij wyzwanie, wybierz innowacyjny, praktyczny kierunek studiów, który otworzy Ci drogę do świata artystów-zawodowców!