Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 01/02/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 01/02/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załącznikach do zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 02/10/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Zasady przebywania i przeprowadzania zajęć w WSA Warszawa i NSP oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego – obowiązujące od 15.02.2022 r.

Oświadczenie pobytu na terenie WSA Warszawa – obowiązujące od 15.02.2022 r.

Wytyczne dla COVID 19 dla wykładowców i pracowników WSA Warszawa – obowiązujące od 15.02.2022 r.

Wytyczne dla studentów i słuchaczy COVID – obowiązujące od 15.02.2022 r.

Aktualności