Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 01/01/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 01/01/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załącznikach do zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 02/10/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Zasady przebywania i przeprowadzania zajęć w WSA Warszawa i NSP oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie pobytu na terenie WSA Warszawa 2022

Wytyczne dla COVID 19 dla wykładowców i pracowników WSA Warszawa 2022

Wytyczne dla studentów i słuchaczy COVID 2022

Aktualności