Dodano

Zarządzenie Rektora o czasowym zawieszeniu wszelkich zajęć w WSA COVID-19

Szanowni Studenci, Wykładowcy i Pracownicy uczelni,

po otrzymaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej konieczności wdrożenia na uczelni procedur postępowania wobec rosnącego ryzyka zachorowania spowodowanego koronawirusem, uczelniany Zespołu ds. monitorowania zagrożeń, wraz z Rektorem  podjął decyzję o czasowej konieczności zawieszenia wszelkich zajęć realizowanych w pracowniach i salach wykładowych uczelni od dnia dzisiejszego tj. 10 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. włącznie.

W okresie czasowej przerwy w życiu akademickim prosimy o prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia a w razie jego pogorszenia niezwłoczny kontakt telefoniczny z właściwą placówką POZ. W celu pozyskania innych niezbędnych informacji Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590.

Wykładowcy i profesorowie prowadzący zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, przekażą wszystkim studentom program zadań i zagadnień niezbędny do samodzielnej realizacji w celu kontynuowania nauki i pracy artystycznej w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich okresie.

W załączeniu:

Aktualności