Dodano

Organizacja zajęć – Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Szanowni Wykładowcy i Studenci,

informujemy, że zgodnie z sugestiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz decyzją Władz Uczelni do 30 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie przechodzi w tryb nauki zdalnej.

Wykładowcy przygotują wytyczne oraz materiały, które zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem Biura Organizacji Studiów lub udostępnione na platformie e-dziekanat.

W najbliższym czasie zostanie otwarta platforma do przeprowadzania webinariów, dzięki której będziecie mogli Państwo uczestniczyć w wykładach oraz w panelu konsultacyjnym z wykładowcami. Odwołanie zajęć może spowodować zmianę terminu zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przewidzianych w zarządzeniu dotyczącym organizacji studiów. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani drogą mailową w formie komunikatów. Biuro Organizacji Studiów będzie również funkcjonowało zdalnie – kontakt z Uczelnią możliwy jest za pośrednictwem bos@wsa.art.pl lub przez e-dziekanat oraz w sprawach pilnych pod numerem telefonu komórkowego +48 790 510 789.

Zgodnie z Państwa pytaniami informujemy, że czesne należy regulować wyłącznie poprzez wpłaty na indywidualne rachunki bankowe udostępnione na platformie e-dziekanat. Zostaje zachowany obowiązujący harmonogram wpłat zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie opłat czesnego na dany rok akademicki.

Każdy student i słuchacz WSA zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczelnię o podejrzeniu zachorowania/zarażenia wywołanego wirusem COVID-19. Typowe objawy zarażenia ogłaszane są w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji, jak Ministerstwo Zdrowia czy Inspekcja Sanitarna. Prosimy o przeprowadzenie samokontroli stanu zdrowia oraz w miarę możliwości ograniczenie mobilności w najbliższym okresie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem rektora WSA 03/03/2020 z dnia 12 marca 2020 roku, które reguluje bieżący przebieg procesu dydaktycznego. Obecna sytuacja wyższej konieczności wymusza specjalne działania zarówno ze strony Uczelni, jaki studentów, dlatego prosimy o zastosowanie się do wdrażanych procedur.

Załącznik str 1, strona 2

Z poważaniem,
dr Agnieszka Woch-Juchacz
Rektor Wyższa Szkoła Artystyczna

Aktualności