Dodano

Komunikat dot. sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie oraz w krajach azjatyckich

W związku z zaleceniami MSZ i GIS Wyższa Szkoła Artystyczna rekomenduje, aby studenci oraz wykładowcy wracający z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa odbyły 14 dniową kwarantannę i nie pojawiały się na zajęciach. 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Przypominamy również o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci WHO zalecają w szczególności:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
  • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
  • zaszczepienie się przeciwko grypie;
  • unikanie podróżowania podczas choroby;
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
  • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
  • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

Aktualności