Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 02/06/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 02/06/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Załączniki:

Zasady przebywania i przeprowadzania zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Rejestr wejść na teren siedziby WSA Warszawa – wzór

Oświadczenie pobytu na terenie WSA – wzór

Deklaracja obecności na zajęciach praktycznych w siedzibie WSA – wzór

Aktualności