Dodano

Współpraca z Uniwersytetem Zayed ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

wyzsza szkola artystyczna, kostium, charakteryzacja, uniwersytet, wspolpraca, warsztaty

W ramach współpracy naszej Uczelni z Uniwersytetem Zayed ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zainicjowanej przez Fundację księżnej Iriny zu Sayn-Wittgenstein, został zrealizowany program warsztatów artystycznych.

Studentki z Kolegium Sztuki i Nauki z Uniwersytetu Zayed uczestniczyły w zajęciach naszych pracowni artystycznych, realizując projekty w zakresie charakteryzacji teatralnej, scenografii i sztuki nowych mediów. 

Wykład specjalny dotyczący plastyki w operze wygłosiła Pani Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej dr Alicja Węgorzewska-Whiskerd.
Warsztaty z zakresu sztuk scenicznych okazały się niezwykle użyteczne, ponieważ Kolegium Sztuki Uniwersytetu Zayed przygotowuje się obecnie do ambitnego projektu artystycznego, jakim będzie wystawienie po raz pierwszy w Emiratach Arabskich opery balladowej Wolfganga Amadeusza Mozarta pt. „Zaide”.
Spotkanie będące przedsięwzięciem artystycznym, społecznym i kulturowym, było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Dla naszych studentów i wykładowców wizyta ta okazała się być niezwykle inspirująca i ciekawa.
Zajęcia prowadzone w języku angielskim, tłumaczone były także na język arabski, co niewątpliwie dodawało całemu wydarzeniu egzotyki.
Spotkanie i warsztaty zakończyły się sukcesem oraz dalszą obustronną deklaracją współpracy pomiędzy Uczelniami.

W ramach uznania na ręce Rektora dr Roberta Manowskiego został przekazany Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie medal Uniwersytetu Zayed z wizerunkiem władcy emiratu sułtana Sheikh Zajid ibn Sultan Al Nahajjan.

Aktualności