Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów w Biurze Organizacji Studiów

Złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej (wpisowe).

Opłata wstępna

W roku akademickim 2024/2025 w związku z rekrutacją obowiązuje opłata rejestracyjna (bezzwrotna) w kwocie 300 zł. Opłaty można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A.
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Wybierz interesującą Cię ofertę:

Nowoczesny wizaż i stylizacja
Projektowanie graficzne i animacja
Kreacja obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych i analogowych