Nowoczesny wizaż i stylizacja
Terminy rozpoczęcia studiów:
Edycja od semestru letniego – marzec 2018 r.
Edycja od semestru zimowego – październik 2018 r.

Na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (dyplom licencjacki, magisterski). Kierowane są one do osób posiadających zdolności plastyczne oraz osób zainteresowanych:

 • edukacją w zakresie wizażu, stylizacji oraz kreowania wizerunku,
 • wykonywaniem profesjonalnych makijaży (makijaż korekcyjny, dzienny, popołudniowy, wieczorowy, ślubny, telewizyjny oraz makijaż fahion/glamour),
 • wykonywaniem bodypaintingu,
 • podjęciem pracy w zawodzie wizażysty i stylisty na potrzeby reklamy, pokazów mody, sesji fotograficznych, planów filmowych oraz serialowych,
 • podjęciem pracy lub samodzielnym prowadzeniem atelier stylizacji i wizażu.

Organizacja studiów:

 • dwa semestry,
 • całkowita liczba godzin dydaktycznych: 242h,
 • zajęcia w trybie niestacjonarnym, w weekendy.

 

Program studiów podyplomowych

Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny Wizaż i Stylizacja – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze zimowym (od października)

Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny Wizaż i Stylizacja – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze letnim (od marca)

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wyższej Szkoły Artystycznej posiadających bogate doświadczenie związane z charakteryzacją, wizażem, stylizacją ubioru i kreowaniem wizerunku. Są to osoby aktywne zawodowe, na co dzień zajmujące się stylizowaniem osób medialnych, wykonywaniem charakteryzacji przy największych produkcjach filmowych, telewizyjnych, serialach oraz sesjach fotograficznych. Osoby znające realia pracy w branży, doskonale odnajdujące się na rynku pracy.

Podczas zajęć słuchacze mają do dyspozycji między innymi:

 • stanowiska do charakteryzacji,
 • profesjonalne kosmetyki charakteryzatorskie,
 • studio fotograficzne,
 • manekiny do stylizacji,
 • chusty do analizy kolorystycznej.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu nowoczesnego wizażu i stylizacji. Słuchacze będą potrafili dokonać analizy kolorystycznej, dobrać odpowiedni makijaż do danego typu urody. Poznają zasady wykonywania makijażu – krok po kroku a także poznają podstawy dotyczące stylizacji fryzur, wykonania upięć artystycznych i okazjonalnych. Ponadto będą potrafili przeprowadzić analizę sylwetki oraz typu figury. Absolwent studiów podyplomowych Malarstwo w technikach scenograficznych – “Nowoczesny Wizaż i Stylizacja” będzie przygotowany do pracy w zawodzie wizażysty i stylisty na potrzeby produkcji filmowych, serialowych, sesji zdjęciowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 74 punktów ECTS oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin praktyczny). Słuchacz uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów podyplomowych i programie kształcenia wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

Koszty kształcenia:

Wpisowe: 200 zł.

Opłata za 1 semestr studiów: 2 000 zł.

Opłata za 2 semestr studiów: 2 000 zł.

Całkowita wartość czesnego na studiach podyplomowych: 4 000 zł.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170

PKO BP S.A

ul. Siennicka 6a

04-005 Warszawa

W przypadku semestru zimowego opłata wymagana jest do 10-ego października, w przypadku semestru letniego opłata wymagana do 10-ego marca.

REKRUTACJA
POWRÓT