Studia podyplomowe “Kreacja obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych i analogowych”

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.

1. Założenia Programowe

Ilość słuchaczy – 10 osób (jedna grupa), możliwość tworzenia kolejnych grup.

Czas trwania – 2 semestry

Liczba godzin kontaktowych w semestrze: 100

Forma zajęć – wykłady, prezentacje, ćwiczenia

Miejsce spotkań – profesjonalne studio fotograficzno-filmowe

Warunki zaliczenia – uczestnictwo w zajęciach, realizacja przygotowanych zadań

2. Cel i sposób prowadzenia zajęć

Głównym założeniem przygotowanego do realizacji profilu programowego jest wykształcenie u słuchacza umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystywania technik filmowych i fotograficznych do realizacji projektów, zarówno autorskich, jak i w praktyce zawodowej.

Spotkania te mają na celu przekazanie takiej wiedzy, która pozwoli słuchaczowi zrozumieć zagadnienie powstawania obrazu z wykorzystaniem narzędzi służących do rejestracji obrazu, przetwarzania go oraz wykształcić umiejętności pozwalające swobodnie posługiwać się techniką filmowo-fotograficzną w przyszłym projektowaniu wizualnym.

Cały program spotkań zarówno w I jak i II semestrze podzielony będzie na bloki tematyczne, określone wykładami poprzedzającymi cykle ćwiczeń wykonywanych we współpracy z wykładowcami. Samodzielnie wykonane zadanie, przedstawione i zlecone przez wykładowców jest jakoby formą podsumowania i zaliczenia określonego tematu/modułu/przedmiotu.

Elementem charakterystycznym dla całego programu, bardzo korzystnym dla słuchacza będzie tutaj specjalnie przygotowany i określony profil prowadzenia zajęć. Każde spotkanie składa się zawsze z dwóch połączonych, bliskich tematycznie zagadnień, a dzięki takiemu zabiegowi każdy moduł prowadzony jest przez dwóch wykładowców równolegle. W ten sposób każdy z uczestników 10 osobowej grupy otrzymuje odpowiednią ilość uwagi ze strony prowadzących. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy podczas zajęć część grupy w obecności wykładowcy wykonuje ćwiczenia, w tym samym czasie może być przeprowadzany przegląd prac, czy konsultacje z drugim wykładowcą.

Realizując przygotowany program stawiamy przede wszystkim na dobrą, twórczą atmosferę, uwagę skierowaną w stronę każdego z uczestników, swobodę w kontekście kreatywności, budowania koncepcji i artystycznego działania w celu realizacji określonych tematów.

3. Ogólny zarys zawartej wiedzy, czyli o czym chcemy mówić, co będziemy robić.

Przygotowany program edukacyjny został podzielony na działy, które w pierwszym etapie traktują wiedzę od podstaw. Poznamy tutaj technikę i zasady powstawania obrazu zarówno tego fotograficznego, jak i filmowego. Kamera i aparat, różnice i podobieństwa. Zagadnienie światła jako jednego z głównych czynników komponujących obraz, fizyczna natura światła i jego znaczenie, rodzaje i systemy światła sztucznego. Tego typu spotkania mają charakter ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem dostępnego warsztatu studia fotograficzno-filmowego.

Przedstawimy sposoby rejestracji obrazu, omówimy ten klasyczny, analogowy, jak również zapis cyfrowy, przeanalizujemy różnice, możliwości, poruszymy tematy dotyczące edycji obrazu fotograficznego, postprodukcji i przygotowania do druku w celu wykorzystania nabytych umiejętności przy tworzeniu złożonych projektów, łączących w sobie elementy fotografii, grafiki i typografii. Określenie fotografii i filmu jako dziedzin medialnych, oraz ich wpływ i możliwości w kreowaniu ogólnie przyjętej estetyki i reklamy.

Kolejne etapy to wiedza związana z tematami dotyczącymi podstaw sztuki reżyserskiej i operatorskiej. Scenariusz filmu fabularnego i dokumentalnego, proces powstawania, scenopis, storyboard, język filmowy.

Zagadnienia sztuki operatorskiej, rodzaje planów filmowych, ruch kamery, koncepcja i kompozycja kadru filmowego to zagadnienia, o których chcemy mówić.

Montaż i dźwięk w filmie, konstrukcja filmu jako tematy bezpośrednio powiązane ze sztuką montażu sceny filmowej i dźwięku.

Cały moduł oparty jest na serii wykładów i ćwiczeń bezpośrednio powiązanych z ustalonymi i przedstawionymi zagadnieniami. Efekt finalny to samodzielnie zrealizowane zadania/tematy określone przez wykładowców.

4. Koszt studiów.

Wpisowe: 300 zł

Czesne za rok studiów: 10 400 zł

Minimalna wymagana liczba Słuchaczy w celu uruchomienia studiów podyplomowych – 10 osób.