Studia podyplomowe “Kreacja obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych i analogowych”

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.

1. Założenia Programowe

Ilość słuchaczy – 10 osób (jedna grupa), możliwość tworzenia kolejnych grup.

Czas trwania – 2 semestry

Liczba godzin kontaktowych w semestrze: 100

Forma zajęć – wykłady, prezentacje, ćwiczenia

Miejsce spotkań – profesjonalne studio fotograficzno-filmowe

Warunki zaliczenia – uczestnictwo w zajęciach, realizacja przygotowanych zadań

2. Cel i sposób prowadzenia zajęć

Głównym założeniem przygotowanego do realizacji profilu programowego jest wykształcenie u słuchacza umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystywania technik filmowych i fotograficznych do realizacji projektów, zarówno autorskich, jak i w praktyce zawodowej.

Spotkania te mają na celu przekazanie takiej wiedzy, która pozwoli słuchaczowi zrozumieć zagadnienie powstawania obrazu z wykorzystaniem narzędzi służących do rejestracji obrazu, przetwarzania go oraz wykształcić umiejętności pozwalające swobodnie posługiwać się techniką filmowo-fotograficzną w przyszłym projektowaniu wizualnym.

Cały program spotkań zarówno w I jak i II semestrze podzielony będzie na bloki tematyczne, określone wykładami poprzedzającymi cykle ćwiczeń wykonywanych we współpracy z wykładowcami. Samodzielnie wykonane zadanie, przedstawione i zlecone przez wykładowców jest jakoby formą podsumowania i zaliczenia określonego tematu/modułu/przedmiotu.

Elementem charakterystycznym dla całego programu, bardzo korzystnym dla słuchacza będzie tutaj specjalnie przygotowany i określony profil prowadzenia zajęć. Każde spotkanie składa się zawsze z dwóch połączonych, bliskich tematycznie zagadnień, a dzięki takiemu zabiegowi każdy moduł prowadzony jest przez dwóch wykładowców równolegle. W ten sposób każdy z uczestników 10 osobowej grupy otrzymuje odpowiednią ilość uwagi ze strony prowadzących. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy podczas zajęć część grupy w obecności wykładowcy wykonuje ćwiczenia, w tym samym czasie może być przeprowadzany przegląd prac, czy konsultacje z drugim wykładowcą.

Realizując przygotowany program stawiamy przede wszystkim na dobrą, twórczą atmosferę, uwagę skierowaną w stronę każdego z uczestników, swobodę w kontekście kreatywności, budowania koncepcji i artystycznego działania w celu realizacji określonych tematów.

3. Ogólny zarys zawartej wiedzy, czyli o czym chcemy mówić, co będziemy robić.

Przygotowany program edukacyjny został podzielony na działy, które w pierwszym etapie traktują wiedzę od podstaw. Poznamy tutaj technikę i zasady powstawania obrazu zarówno tego fotograficznego, jak i filmowego. Kamera i aparat, różnice i podobieństwa. Zagadnienie światła jako jednego z głównych czynników komponujących obraz, fizyczna natura światła i jego znaczenie, rodzaje i systemy światła sztucznego. Tego typu spotkania mają charakter ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem dostępnego warsztatu studia fotograficzno-filmowego.

Przedstawimy sposoby rejestracji obrazu, omówimy ten klasyczny, analogowy, jak również zapis cyfrowy, przeanalizujemy różnice, możliwości, poruszymy tematy dotyczące edycji obrazu fotograficznego, postprodukcji i przygotowania do druku w celu wykorzystania nabytych umiejętności przy tworzeniu złożonych projektów, łączących w sobie elementy fotografii, grafiki i typografii. Określenie fotografii i filmu jako dziedzin medialnych, oraz ich wpływ i możliwości w kreowaniu ogólnie przyjętej estetyki i reklamy.

Kolejne etapy to wiedza związana z tematami dotyczącymi podstaw sztuki reżyserskiej i operatorskiej. Scenariusz filmu fabularnego i dokumentalnego, proces powstawania, scenopis, storyboard, język filmowy.

Zagadnienia sztuki operatorskiej, rodzaje planów filmowych, ruch kamery, koncepcja i kompozycja kadru filmowego to zagadnienia, o których chcemy mówić.

Montaż i dźwięk w filmie, konstrukcja filmu jako tematy bezpośrednio powiązane ze sztuką montażu sceny filmowej i dźwięku.

Cały moduł oparty jest na serii wykładów i ćwiczeń bezpośrednio powiązanych z ustalonymi i przedstawionymi zagadnieniami. Efekt finalny to samodzielnie zrealizowane zadania/tematy określone przez wykładowców.

4. Koszt studiów.

Wpisowe: 200 zł

Czesne za rok studiów: 7200 zł

5. Wykładowcy.

Marcin Stanisław Góralski – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2015 roku dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego.

Dyplom licencjacki obronił z wyróżnieniem w 2009 r. w pracowni prof. Hieronima Neumanna w Katedrze Multimediów i Animacji warszawskiej ASP.

Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach zbiorowych, m.in.: 8.Leica Street Photo (Leica Gallery Warszawa2018r.)ABS_2067 (Galeria Salon Akademii w Warszawie 2017r.), „Modlitwa. Teatr Powszechny” (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 2016r.),Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 2015r.), Parol! (Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014r.), Światoobraz (Pałac Branickich w Warszawie 2014r.), Duenda at Walltheater Berlin (Fylkingen, Sztokholm, 2011r.). Wyróżniony w konkursach, m.in.: IV WFFA (Warszawa 2008r.) III WFFA (Warszawa, 2007r.), For Diversity. Against Discrimination (Bruksela, 2007r.).

Wiesław Paluch – Reżyser,  scenarzysta i producent. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (Akademia Teatralna) oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Współtwórca projektów seriali telewizyjnych i scenariuszy filmów fabularnych.

Film „Motór”, jego pełnometrażowy debiut reżyserski z 2005 roku, był pokazywany na wielu krajowych festiwalach, zdobywając zarówno nagrody i wyróżnienia jak i uznanie publiczności.

Reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych dla telewizji (m.in. nagradzanego „Fotografa partyzantów” oraz filmów „Chłopcy z lasu”, „Skazane na śmierć”, „Niepotrzebny”, „Dekalog człowieka gumy”, „Kobiety pachnące kawą i perfumami”, serialu dokumentalnego „Mistrzowie”). Reżyser krótkometrażowych filmów fabularnych, reportaży, filmów reklamowych i teledysków. Producent filmów, seriali, reportaży i produkcji komercyjnych.

Realizator kilkudziesięciu reportaży dla TVP, m. in. za reportaż „Matka”, otrzymał nagrodę główną w konkursie Oczy otwarte 2008 oraz nominację do nagrody Grand Press 2008 – za najlepszy reportaż telewizyjny. Był także nominowany do nagrody Grand Press w 2006 roku za reportaż pt.: „Napiętnowany”.

Prowadził wykłady mistrzowskie w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej oraz warsztaty filmowe z młodzieżą licealną.

Obecnie prowadzi własną firmę producencką SuperConic Production, gdzie przygotowuje filmy dokumentalne i fabularne.

Maciek Skorupa – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia i dyplom magisterski na Wydziale Grafiki w Pracowni Ilustracji Książkowej prof. Janusza Stannego. Fotograf, Grafik, Ilustrator.

Od 1997 roku do dnia dzisiejszego zajmuje się zawodowo fotografią. Czynny zawodowo, realizując projekty autorskie, współpracuje również jako fotograf sesyjny z magazynami, domami produkcyjnymi oraz agencjami reklamowymi. Brał udział w wystawach zbiorowych, indywidualnych, oraz konkursach fotograficznych.

Konkursy: „Wizja przyszłości”- Frankfurt 1998, „Nokia 2000″ – limitowana edycja kalendarza, „Nokia 2004″ – “wyjątkowo inspirująca” – I miejsce, wystawa zbiorowa, „Nokia 2004″ – “ekstrawagancja” – II miejsce, wystawa zbiorowa.

Wystawy: „Przemiany” – wystawa autorska – Łomża 1996, „Iluzje” – wystawa autorska – Warszawa 1997, klub MN, „Nokia 2000″ – wystawa zbiorowa – Kraków 2000, klub drukarnia, „Galeria bezdomna” – I edycja – wystawa zbiorowa – Warszawa 2002, „Spojrzenia” – wystawa autorska – Warszawa 2003, klub MN, „Tunezja” – wystawa autorska – Warszawa 2006, klub karma, „Kolizje” – wystawa autorska – Warszawa 2010, Nizio Gallery.

Od 2005 roku do dnia dzisiejszego wykładowca w Wyższej Szkole Artystycznej. Prowadzi zajęcia “Podstawy Fotografii”. W latach 2017-2018 wykładowca w Warszawskiej Szkole Fotografii, prowadzący zajęcia o tematyce „Aparat i Techniki Zdjęciowe”.