Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 02/10/2021 z dnia 20 października 2021 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 02/10/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Zasady przebywania na terenie WSA październik 2021

Oświadczenie pobytu na terenie WSA październik 2021

Wytyczne dla COVID 19 dla wykładowców i pracowników WSA

Wytyczne dla studentów i słuchaczy COVID

English version:

Guidelines for all Students in case of SARS-CoV-2 infection or COVID-19 disease in a person at the WSA or NSP community

Aktualności