Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 01/10/2020 z dnia 1 października 2020 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 01/10/2020 z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przebywania i przeprowadzania zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego, obowiązujące począwszy od dnia 1 października 2020 r.

Załączniki:

Zasady przebywania i przeprowadzania zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie i Niepublicznym Studium Plastycznym oraz pracy pracowników administracyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego, obowiązujące począwszy od dnia 1 października 2020 r.

Deklaracja obecności na zajęciach otwartych poza planem w siedzibie WSA

Oświadczenie pobytu na terenie WSA/NSP w Warszawie w stanie epidemii

Aktualności