Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 02/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora WSA w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w WSA Warszawa z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie odwołania zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie WSA Warszawa wskutek zagrożenia epidemicznego COVID-19

Aktualności