Rekrutacja na studia licencjackie

Zasady rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2017/2018

Do końca rekrutacji pozostało -77 dni

Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do biura WSA

Złożenia kompletu dokumentów oraz opłaty rekrutacyjnej i wpisowego należy dokonać najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap III

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

W oparciu o rozmowę kwalifikacyjną zostanie dokonany przegląd umiejętności kandydata oraz ocena trafności wyboru kierunku studiów. Rozmowa polega na przeglądzie prac plastycznych i ma na celu poznanie motywacji kandydata oraz zweryfikowanie trafności wybranego kierunku kształcenia.

Rozmowa rekrutacyjna może przebiegać w dwóch trybach:

a) tradycyjnie – przed Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonych terminach.

Aby zapisać się na termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Rekrutacyjną należy:

  • wysłać formularz zgłoszeniowy z zaznaczoną opcją rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją,
  • dostarczyć (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów oraz dokonać opłat wstępnych.

Po otrzymaniu dokumentów oraz opłat wstępnych skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Organizacji Studiów w celu uzgodnienia terminu i godziny rozmowy.

b) za pośrednictwem Internetu (bez konieczności osobistego pojawienia się przed Komisją).

Aby przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem Internetu, należy:

  • wysłać formularz zgłoszeniowy z zaznaczoną opcją rozmowy kwalifikacyjnej przez Internet,
  • dostarczyć (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów oraz dokonać opłat wstępnych.

Po otrzymaniu dokumentów oraz opłat wstępnych, zostanie Państwu przesłane hasło dostępu do formularza rekrutacyjnego.

Podstawą przy ocenie kandydata są:

  • prace malarskie z użyciem np. farb, pasteli. Należy przynieść minimum 3 prace w formacie 100×70 cm lub 5-6 prac w formacie 50×70 cm. Dodatkowo na rozmowę można przynieść rysunki (wszystkie prace sygnowane podpisem). Prosimy o przygotowanie przede wszystkim prac z obserwacji – martwa natura, model lub pejzaż,
  • z przyjemnością zapoznamy się również z innymi formami artystycznymi (prezentacja dowolnych prac rzeźbiarskich, multimedialnych, fotograficznych, scenograficznych, charakteryzatorskich itp.)
  • podczas rozmowy nie sprawdzamy wiedzy teoretycznej.

Zapraszamy na bezpłatny warsztat z malarstwa i rysunku, gdzie będzie można przygotować prace niezbędne na rozmowę rekrutacyjną do WSA i NSP.

Uczestnictwo w obowiązkowym plenerze malarskim i rysunkowym.

Informujemy, że we wrześniu br. organizowany będzie obowiązkowy plener malarski. Zajęcia z zakresu pleneru malarskiego są płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku Uczelni przy ul. Siennickiej 6a.

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2017/2018 w WSA w Warszawie

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

  1. Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) – za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 150 zł.
  2. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów i wynosi 600 zł. Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku negatywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłat można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy:

UWAGA, zmiana numeru rachunku bankowego Wyższej Szkoły Artystycznej!

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat