Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego (gwarancja miejsca). Rezerwacja miejsca tylko po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wpisowego. Przyjmujemy do określonego w warunkach rekrutacji limitu miejsc.

W ramach wsparcia procesu rekrutacji Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi konkurs  Teczka, który polega  na umieszczeniu przez Kandydata w swoich social mediach, prac artystycznych z oznaczeniem uczelni. Udział w konkursie jest dobrowolny.
KONKURS TECZKA

Dnia 23 i 24 września 2023 r. odbędą się rozmowy z kandydatami na studia.
Dodatkowy termin rozmowy z kandydatami – 28.09.2023 r.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane kandydatom drogą mailową.

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

  1. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od trybu studiów i wynosi 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłat można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy.
Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A

ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia:

Przyjęcie zmian do Uchwały 03/06/23 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w WSA w Warszawie

Uchwała i Regulamin w sprawie zasad organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Koszty kształcenia:

Koszty kształcenia na studiach w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Informacja n.t możliwości korzystania z niskooprocentowanych preferencyjnych kredytów studenckich:

PKO Bank Polski

Bank BPS Grupa BPS

Bank Pekao