Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego (gwarancja miejsca). Rezerwacja miejsca tylko po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wpisowego. Przyjmujemy do określonego w warunkach rekrutacji limitu miejsc.

W ramach wsparcia procesu rekrutacji Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie przeprowadzi konkurs dla kandydatów polegający na prezentacji teczki – portfolio artystycznego.

Rozmowa kwalifikująca teczki biorące udział w konkursie odbędzie się we wrześniu 2021 r. Osoby zainteresowane prezentacją teczki związanej z kierunkiem studiów prosimy o zgłoszenie swojej chęci udziału w konkursie oraz o złożenie dokumentów w rekrutacji na studia najpóźniej do 15 września br. Najlepsza teczka otrzyma stypendium Rektora w postaci opłaty za pierwszy semestr studiów.  W przypadku trybu stacjonarnego jest to kwota 4788 zł, a w przypadku trybu niestacjonarnego 4617 zł.

Zobacz regulamin i szczegóły konkursu “Teczka”


W dniach 11-12 września 2021 r. dla chętnych kandydatów na studia odbędzie się bezpłatny warsztat malarsko-rysunkowy. Warsztaty są dla chętnych, nie są obowiązkowe. Zgłoszenia i szczegóły na bos@wsa.art.pl


W roku akademickim 2021/2022 dla osób przyjętych zorganizowany będzie obowiązkowy plener malarsko-rysunkowy. Zajęcia plenerowe będą płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku Uczelni przy ul. Siennickiej 6a.

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2021/2022 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

  1. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów i wynosi 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłat można  dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy.
Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A

ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia:

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2021/2022 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021 w WSA w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 w WSA w Warszawie

 

Zobacz również:

Informacja n.t możliwości korzystania z niskooprocentowanych kredytów studenckich

Uchwała i Regulamin w sprawie zasad organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie