Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

O przyjęciu na studia decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego.

Etap III

Rozmowy z Kandydatkami/Kandydatami na studia, mające na celu poznanie predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów (prezentacja przykładowych prac plastycznych lub/i przykładowych prac z zakresu charakteryzacji/kostiumografii, jeśli Kandydatka/Kandydat już takie posiada).

Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu rekrutacji zostaną przekazane Kandydatkom/Kandydatom drogą mailową lub telefoniczną przez pracowników Biura Organizacji Studiów.

Konkurs na Portfolio artystyczne

 

W ramach wsparcia procesu rekrutacji, Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi Konkurs na Portfolio artystyczne, który polega na umieszczeniu przez Kandydatkę/Kandydata w swoich social mediach prac artystycznych z oznaczeniem Uczelni.
Udział w konkursie jest dobrowolny.

Regulamin Konkursu na Portfolio artystyczne
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Opłaty wstępne

W roku akademickim 2024/2025 obowiązuje opłata związana z rekrutacją:

Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od trybu studiów i wynosi 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłaty można dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy.
Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A

ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia:

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w WSA w Warszawie

Koszty kształcenia:

Koszty kształcenia na studiach w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Informacja n.t możliwości korzystania z niskooprocentowanych preferencyjnych kredytów studenckich:

PKO Bank Polski

Bank BPS Grupa BPS

Bank Pekao