Dodano

NOWY KIERUNEK STUDIÓW W WSA! CHARAKTERYZACJA I KOSTIUMOGRAFIA

STUDIA LICENCJACKIE “CHARAKTERYZACJA I KOSTIUMOGRAFIA”

Zostań Artystą-charakteryzatorem lub Artystą-kostiumografem!

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki, uwzględniającą pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyrażoną w uchwale nr 343/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymała pozwolenie na utworzenie unikatowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym “charakteryzacja i kostiumografia”.

To jedyny w Polsce taki kierunek, który dzięki wyjątkowej koncepcji kształcenia, będącej efektem wieloletniego doświadczenia Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, realizującej od ponad 12 lat edukację w ramach dotychczasowego kierunku studiów malarstwo w specjalnościach związanych z charakteryzacją i kostiumem scenicznym, jest zorientowany na praktyczną realizację wizualnego projektowania postaci dla filmu i teatru. Kształcimy artystów-charakteryzatorów i artystów-kostiumografów, osadzonych w dorobku dyscyplin sztuk filmowych i teatralnych oraz sztuk plastycznych, z rzetelnym przygotowaniem praktycznym. Ponadto dzięki dogłębnej znajomości zapotrzebowania branżowego rynku pracy, znanego Uczelni z bezpośredniej i bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz urzeczywistnieniu wielu niezwykle jakościowych wydarzeń i inicjatyw o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie charakteryzacji i kostiumografii, program studiów został w pełni dostosowany do wymagań rynku zawodowego.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest obecnie jedyną w kraju uczelnią kształcącą w zakresie charakteryzacji oraz kostiumografii w ich wspólnym ujęciu na poziomie studiów wyższych.
Wykreowaniem tak nowatorskiego kierunku studiów udowadniamy, że charakteryzacja teatralno-filmowa oraz kostiumografia, to nie tylko techniczne rzemiosło, ale przede wszystkim dziedziny sztuki niosące ze sobą nieograniczone możliwości twórcze.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjat w wybranej specjalności: artysta-charakteryzator lub artysta-kostiumograf.

Zapraszamy Was do współtworzenia z nami nowej jakości na polskim rynku edukacyjnym i zawodowym!

Autorką pracy jest Klaudia Kot

Aktualności