Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do biura szkoły

O przyjęciu do studium decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego (gwarancja miejsca). Rezerwacja miejsca tylko po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wpłacie wpisowego. Przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Opłaty wstępne

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązuje następująca opłata związana z rekrutacją:.

Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu nauki i wynosi 500 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Wpłaty należy dokonać w Biurze Organizacji Studiów lub na poniższe konto bankowe:
Niepubliczne Studium Plastyczne
85 1160 2202 0000 0001 7726 1439
Bank Millennium
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa