Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do biura uczelni

O przyjęciu do studium decyduje: kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego (gwarancja miejsca). Rezerwacja miejsca tylko po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i wpisowego. Przyjmujemy do wyczerpania miejsc.


W roku szkolnym 2023/2024 dla osób przyjętych zorganizowany będzie obowiązkowy plener malarsko-rysunkowy. Zajęcia plenerowe będą płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku uczelni przy ul. Siennickiej 6a.


Dnia 23 września 2023 r. dla chętnych kandydatów do Studium odbędzie się bezpłatny warsztat malarsko-rysunkowy. 

Opłaty wstępne

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:.

  1. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu nauki i wynosi 500 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Wpłaty należy dokonać w Biurze Organizacji Studiów lub na poniższe konto bankowe:
Niepubliczne Studium Plastyczne
85 1160 2202 0000 0001 7726 1439
Bank Millennium
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa