Dodano

Zarządzenie Rektora WSA nr 01/02/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie nr 01/02/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania zasad wskazanych w zarządzeniu Rektora WSA w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 7 września 2020 r dotyczącym określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie oraz sposobu i trybu realizacji zajęć w semestrze zimowym wskazanego wyżej roku akademickiego na okres semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Aktualności