Dodano

Wróć na studia do WSA!

Zapraszamy do powrotu na studia osoby, które studiowały w WSA, lecz z różnych przyczyn zdecydowały się przerwać naukę.
Ofertę kierujemy do byłych Studentek i Studentów zainteresowanych dokończeniem studiów oraz uzyskaniem dyplomu licencjackiego na kierunku „Malarstwo” w specjalnościach: obraz multimedialny, kostium i rekwizyt sceniczny oraz malarstwo w scenografii.

Jest to ostatni moment na dokończenie studiów na kierunku Malarstwo w wybranej specjalności, ponieważ wraz z obronami licencjackimi w roku akademickim 2025/2026 roku kierunek przestanie funkcjonować.

Osoby, które zdecydują się wznowić studia mogą liczyć na:
• brak opłaty reaktywacyjnej (ponowny wpis na listę studentów)
• brak opłaty za realizację ewentualnych różnic programowych
• możliwość uzyskania indywidualnej organizacji studiów
• wsparcie opiekuna dydaktycznego

Zainteresowanych powrotem na Uczelnię, zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacji Studiów: tel. (22) 621 39 65.

Aktualności