Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do Biura Organizacji Studiów WSA

Złożenie kompletu dokumentów wraz z opisem/prezentacją dorobku zawodowego, wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie charakteryzacji i /lub kostiumografii.

Opłata wstępna:

Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną,
wynoszącą 700 zł. Opłata rejestracyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Opłaty można dokonać gotówką w Biurze Organizacji Studiów lub na rachunek bankowy.
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Koszty kształcenia:

Kwalifikacja wstępna – 100 zł dla każdego przedmiotu podlegającego procedurze kwalifikacji wstępnej.
I semestr 6 000 zł. Kolejne semestry – 8 000 zł/semestr.
Łączny czas trwania studiów wraz z kwalifikacją wstępną – 4 semestry.
Możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów przyjętych w drodze odrębnej rekrutacji (działalność zawodowa/artystyczna związana z kierunkiem studiów i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe) rozpoczynających naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz organizacja studiów:

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2023/2024 i 2024/2025 dla osób prowadzących działalność zawodową/artystyczną w zawodach związanych z kierunkiem studiów i posiadających w tym zakresie co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

Regulamin Indywidualnej Organizacji Studiów w WSA

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:
wsa@wsa.art.pl, tel. 790 510 789.

STUDIA LICENCJACKIE DLA PROFESJONALISTÓW