Dodano

Publikacja w brazylijskiej gazecie Obras de Arte

publikacja w brazylijskiej gazecie
Piszą o nas!
Wystawa dyplomów naszych absolwentów w Muzeum El Greco na Krecie doczekała się publikacji w brazylijskiej gazecie Obras de Arte!
Przesyłamy serdeczne gratulacje dla całej kadry oraz absolwentów. Wasze prace zachwycają, nie tylko w Europie!

[…] Nasi studenci mają szansę skonfrontować nabyte w trakcie cyklu dydaktycznego umiejętności z wymaganiami branży poprzez aktywny udział w praktikách zawodowych. Uczelnia współpracuje z wieloma czołowymi instytucjami kultury w Europie Środkowo-Wschodniej, stacjami telewizyjnymi, agencjami produkcyjnymi i reklamowymi oraz studiami fotograficznymi. Co więcej, uczestniczymy w największych wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie pokazując, pełne twórczej wyobraźni prace studentów. […]

[…] Droga kreatywnego rozwoju to przede wszystkim poszukiwanie własnego stylu artystycznego wyrazu. To czas eksperymentów, doświadczeń i nowych doznań.  Jesteśmy bardzo dumni z projektów naszych studentów, dlatego dajemy im liczne możliwości promocji. Wspomniane wcześniej pokazy oraz wystawa prac dyplomowych w Muzeum El Greco na Krecie dają nam możlwiość promowania młodych, zdolnych artystów w Polsce oraz na świecie. […]

Aktualności