Niepubliczne Studium Plastyczne

Wysokość czesnego – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025 (wszystkie wydziały)

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty (opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata (opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)850 zł1 133 zł4 845 zł9 486 zł10 200 zł
Niestacjonarny (zaoczny)820 zł1 093 zł4 674 zł9 151 zł9 840 zł

Wysokość czesnego – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 (wszystkie wydziały)

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)825 zł1 100 zł4 702 zł9 207 zł9 900 zł
Niestacjonarny (zaoczny)790 zł1 053 zł4 503 zł8 816 zł9 480 zł

Wysokość czesnego – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 (wszystkie wydziały)

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)625 zł833 zł3 562 zł6 975 zł7 500 zł
Niestacjonarny (zaoczny)590 zł786 zł3 363 zł6 584 zł7 080 zł

Stawki czesnego dla słuchaczy Niepublicznego Studium Plastycznego obowiązujące od roku szkolnego 2022/2023 (wszystkie wydziały):

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)625 zł833 zł3 562 zł6 975 zł7 500 zł
Niestacjonarny (zaoczny)590 zł786 zł3 363 zł6 584 zł7 080 zł

 

Koszty wstępne na rok 2022/2023:
Opłata rejestracyjna (wpisowe) – 500 zł

Terminarz wpłat:
system 12 rat – od października do września włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 9 rat – od października do czerwca włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 2 rat – I rata płatna do 10 października, II rata do 10 marca
1 rata – płatna do 10 października

Czesne powinno wpłynąć na konto NSP do dziesiątego dnia każdego miesiąca. W tytule wpłaty bezwzględnie należy podać dane z imieniem i nazwiskiem studenta, którego płatność dotyczy wg następującego wzoru: imię, nazwisko, rok studiów oraz tytuł wpłaty (np. Anna Kowalska, I rok czesne za V.2016).

Wpłaty czesnego należy dokonać w Biurze Organizacji Studiów lub na następujące konto bankowe:
Niepubliczne Studium Plastyczne
85 1160 2202 0000 0001 7726 1439
(Bank Millennium)
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Zobacz także:

Koszty kształcenia w Wyższej Szkole Artystycznej