Niepubliczne Studium Plastyczne

Wysokość czesnego – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 (wszystkie wydziały)


Koszty czesnego:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)625 zł833 zł3 562 zł6 975 zł7 500 zł
Niestacjonarny (zaoczny)590 zł786 zł3 363 zł6 584 zł7 080 zł

Wysokość czesnego – dla słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022, 2020/2021 oraz 2019/2020 (wszystkie wydziały)


Koszty czesnego:

Tryb
studiów
12 rat9 rat2 raty(opłata za cały semestr
z góry – rabat 5%)
1 rata(opłata za cały rok
z góry – rabat 7%)
Całkowita
wartość
Stacjonarny (dzienny)570 zł760 zł3 249 zł6 361 zł6 840 zł
Niestacjonarny (zaoczny)540 zł720 zł3 078 zł6 026 zł6 480 zł

Koszty wstępne na rok 2022/2023:
Opłata rejestracyjna (wpisowe) – 500 zł

Terminarz wpłat:
system 12 rat – od października do września włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 9 rat – od października do czerwca włącznie, płatne do 10 dnia miesiąca
system 2 rat – I rata płatna do 10 października, II rata do 10 marca
1 rata – płatna do 10 października

Czesne powinno wpłynąć na konto NSP do dziesiątego dnia każdego miesiąca. W tytule wpłaty bezwzględnie należy podać dane z imieniem i nazwiskiem studenta, którego płatność dotyczy wg następującego wzoru: imię, nazwisko, rok studiów oraz tytuł wpłaty (np. Anna Kowalska, I rok czesne za V.2016).

Wpłaty czesnego należy dokonać w Biurze Organizacji Studiów lub na następujące konto bankowe:
Niepubliczne Studium Plastyczne
85 1160 2202 0000 0001 7726 1439
(Bank Millennium)
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Zobacz także:

Koszty kształcenia w Wyższej Szkole Artystycznej