mgr Magdalena Kucza-Kuczyńska

Wykładowca WSA

Magdalena Kucza-Kuczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, kierunek: Historia Sztuki. Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa fletu i fortepianu).

Magdalena Kucza-Kuczyńska przez wiele lat prowadziła galerie sztuki, w których odpowiedzialna była za organizację wystaw i wernisaży. Współpracowała m.in. z Galerią Sztuki “Stanowski”, Galerią Sztuki Nowoczesnej “Opera” oraz Galerią Antyków “Stara Praga” na stanowisku konserwatora mebli antycznych. Pracowała nad wydaniem książki pt. “Na papierze i w sercu. Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do ks. Tadeusza Fedorowicza”, pełniła funkcję głównego redaktora książki pt. “Misericordias Domini in aeternum cantabo. Zapiski kleryka z lat 1935 – 1936” oraz głównego redaktora książki pt. “Listy”. W latach 1999 – 2001 pracowała w redakcji miesięcznika “Midrasz”.

Wyższej Szkole Artystycznej prowadzi zajęcia z Historii Sztuki oraz Historii Malarstwa.

 


Aktualności