dr Agnieszka Zawisza, prof. ucz.

Wykładowca WSA

Agnieszka Zawisza

Malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP, doktor sztuk pięknych. Dyplom z Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks z Litografii w pracowni prof. Wacława Winieckiego obroniła w 2000 r. zdobywając wyróżnienie. W latach 2015 – 2018 odbyła studia doktoranckie na ASP  w Łodzi. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2019 r. W 2017 roku zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Mołdawii. Obecnie pracuje w Kamienicy Artystycznej TA3 na Ochocie. Działa w stowarzyszeniu artystycznym Front Sztuki. Liczne wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, pokazują stałą aktywność twórczą artystki. Czerpiąc inspirację zarówno z podróży jak i z życia codziennego, w cyklach o rozmaitej tematyce, malarka jest wierna swojej koncepcji budowania płótna kolorem. Agnieszka Zawisza jest też współautorką multimedialnego projektu „Matkopolko”, odnoszącego się do kondycji matki-artystki we współczesnym społeczeństwie. www.azawisza.com.

instagram: agnieszka_zawisza

Wystawy:

 • W dżungli, wystawa zbiorowa, Galeria Agra Art. Nova, Warszawa (2019)
 • Wystawa indywidualna, Galeria Constantin Brancusi, Kizsyniów, Mołdawia (2019)
 • Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów, Mołdawia (2019)
 • Black on White, wystawa zbiorowa, Galeria Monumental, Lisbona, Portugalia (2018)
 • Budapest Art Market, udział w międzynarodowych targach sztuki z Galerią Apteka Sztuki z Warszawy, Budapeszt, Węgry (2018)
 • Czarno na białym, wystawa zbiorowa, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa (2018)
 • Macierzyństwo, wystawa zbiorowa, Muzeum Etnograficzne w Lublinie (2018)
 • Ekspresja, kolor, forma, wystawa z Agatą Czeremuszkin-Chrut, Galeria Tymczasowa, Warszawa (2018)
 • Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów , Mołdawia (I Nagroda) (2017)
 • Pałac Kultury w Jassach, Rumunia, wystawa laureatów Biennale Malarstwa z Mołdawii (2017)
 • ”Point of Dispute” Agnieszka Zawisza i Jakub Łączny, Berlin Blue Art Space, Berlin (2017)
 • „101 small formats” , Galeria TA3, Warszawa, wystawa indywidualna (2017)
 • „Z różnych stron” , Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, wystawa indywidualna (2016)
 • „AQVARIA”, m4 Gallery, Warszawa, wystawa indywidualna (2016)
 • ”Strefy i terytoria”, Galeria Ta3, wystawa indywidualna (2016)
 • ”Synergia”, Galeria Willa, Łodź, wystawa doktorantów łódzkiej ASP (2016)
 • XXS size, summer edition, Berlin Blue Art. Space, Berlin (2016)
 • XXS for Christmas, Berlin Blue Art. Space, Berlin, udział w wystawie zbiorowej (2015)
 • Malarstwo, Das Esszimmer, Bonn, wystawa indywidualna (2015)
 • ”Woda”, Galeria Ta3, wystawa indywidualna (2015)
 • Zderzenie/Clash , Agnieszka Zawisza/Kama Jackowska, Nowe Miejsce, Warszawa (2015)
 • 19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy druga edycja, Warszawa, udział w wystawie zbiorowej (2014)
 • Abstract III, Brickton Art Centre, Chicago, USA, udział w wystawie zbiorowej (2014)
 • Przestrzeń Sztuk Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Okarytmy”, wystawa indywidualna (2013)
 • 19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy, Warszawa, udział w wystawie zbiorowej (2013)
 • Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, „Woda”, wystawa indywidualna (2013)
 • Galeria Quadrillion, Warszawa, „Pamiętamy ‘44”, udział w happeningu malarskim i wystawie zbiorowej (2013)
 • Galeria TA 3, Warszawa „Hydrozagadka” wystawa indywidualna (2013)
 • Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, „Podróże”, wystawa zbiorowa (2013)
 • Galeria DAP 3 Warszawa, „Rozmowy”, wystawa zbiorowa (2013)
 • Galeria Manhattan, Łódź „Matki negocjatorki” , wystawa zbiorowa (2012)
 • Warsztaty Kultury, Lublin, „Macierzyństwo”, wystawa zbiorowa (2012)
 • No Woman No Art, Poznań, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Galeria Rynek, Olsztyn, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Tamika, Warszawa „Agnieszka Zawisza z synami” wystawa indywidualna oraz prezentacja projektu wykonanego wspólnie z dziećmi (2012)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Konfronty Rysunku”, wystawa zbiorowa (2012)
 • Teatr Imka, Warszawa, „Matkopolko” wystawa projektu Agnieszki Zawiszy, Anity Burdzińskiej-Bojarskiej i Anny Bedyńskiej (2011)
 • Wydawnictwo Agora, Warszawa, „Matkopolko” (2011)
 • Galeria Apteka Sztuki, Warszawa „Miasto” wystawa indywidualna (2011)
 • Galeria Wystawa, Warszawa „Malarstwo” wystawa indywidualna (2011)
 • Teatr Kwadrat, Warszawa, „Kobiety na Froncie”, wystawa zbiorowa (2011)
 • Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska”,Warszawa „Poruszenie”, wystawa indywidualna (2010)
 • Grawitacja, Warszawa, „Splash!”, wystawa indywidualna (2010)
 • Grawitacja, Warszawa „Polka dots” (2010) Reduta, Warszawa Noc Muzeów (2009)
 • CDQ , Warszawa Projekt Paintstep, (2009)
 • PZO, Warszawa – Noc muzeów (2008)
 • Galeria Farbiarnia, Warszawa „Figuracja czy abstrakcja”(2008)
 • Galeria Ars-pro-toto, Erlangen „Figurazion und Abstraktion” (2008)
 • Galeria Lufcik, Warszawa „Wietrzenie obrazów” (2008)
 • Info-Galeria, Warszawa, „Koniec objazdu”, wystawa indywidualna (2007)
 • Oficyna Malarska, Warszawa, „Malarstwo”, wystawa indywidualna(2007)
 • Oficyna Malarska, Warszawa, „W kręgu Ziemskiego”, wystawa zbiorowa (2006)
 • Udział w wystawach Pracowni 103 na terenie PZO, przy ulicy Grochowskiej w Warszawie (2005-2007)
 • SARP, Warszawa, „Między emocją a rozumem”, wystawa malarstwa (2005) Dni Dziedzictwa Europejskiego w ramach działań UNESCO, Wystawa „Ogrody otwarte” Podkowa Leśna
 • Atelier Gallery, Bangkok, wystawa indywidualna (2004)
 • Radna 13, Warszawa, „Szkicownik Tajlandzki”, wystawa indywidualna (2003)
 • Galeria Ateneum Młodych, wystawa zbiorowa (2003)

Instagram

Strona www


Aktualności