mgr Ewelina Kaufmann

Wykładowca WSA

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 roku założyła autorski Teatr La M.ort (jego zespół stanowią zawodowi aktorzy, przede wszystkim absolwenci warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza). O jego wyjątkowości decyduje przede wszystkim nowatorski typ komunikacji teatralnej, w której w centralnym punkcie zostaje postawiony widz, a nie inny aktor. Podstawowe pytania, które towarzyszą zespołowi w procesie tworzenia to: o czym chcemy zrobić spektakl? Jakie miejsce zajmuje w nim widz? Jaka jest w nim rola aktora?  Celem nie jest podsunięcie widzowi gotowych rozwiązań, prostych odpowiedzi, ale podjęcie z nim dialogu. Od początku w pracy teatralnej kieruje się słynnym zdaniem Tadeusza Kantora „Do teatru nie wchodzi się bezkarnie”. Nie oznacza ono jednak jakiejkolwiek opresyjności wobec widza, ale raczej próbę zachęty do podjęcia odpowiedzialności za swoje wybory teatralne.

Spektakle Teatru La M.ort to synteza aktora, słowa, ruchu, rekwizytu, przestrzeni i muzyki, w której każdy z tych elementów jest równie ważny. To teatr robiony bez zbędnych środków, niepotrzebnego przepychu, niemalże czarno-szary w swej stylistyce. Do tej pory Teatr przygotował 12 premier, był nagradzany na wielu festiwalach. Pierwszy spektakl, Samotność, wyznaczający kierunek poszukiwań Teatru, zdobył wyróżnienie Ogólnopolskiego Festiwalu Łódzkie Spotkania Teatralne 1999. Wszystko zamiast– spektakl dla jednego widza, otrzymał główną nagrodę Łódzkich Spotkań Teatralnych 2002 i I miejsce na III Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia” Tczew – Europa 2002. Za spektakl Następni na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych 2003 Ewelinie Kaufmann przyznano nagrodę za reżyserię i pracę z aktorem. Spektakle zyskały uznanie publiczności także za granicą – Teatr grał m.in. na zaproszenie Ambasady RP w Moskwie czy na festiwalu w Edynburgu. W styczniu 2013 roku spektakl Hamlet Maszyna otworzył V International Theatre Festival of Kerala w Indiach.

Od wielu lat prowadzi również autorskie warsztaty teatralne dla młodzieży współpracując z Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz z Natolińskim Ośrodkiem Kultury. W Natolińskim Ośrodku Kultury prowadzi także zajęcia teatralne dla grupy wiekowej 50+ pod nazwą „Teatr pod Protezą”. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Ursynów ma teatr!”. Autorka i koordynator projektu „Przeciw przemocy. Projekt oparty na sztuce teatralnej „Pif paf jesteś trup””. Juror licznych konkursów teatralnych i recytatorskich. Opublikowała również kilka artykułów o tematyce kulturalnej w „Teatrze”, „Scenie” i „Home and market”.

W 2016 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (UW). Pisze pracę doktorską poświęconą zjawiskom buntu i rewolucji.

Nagrody:
– wyróżnienie Łódzkich Spotkań Teatralnych 1999 (“Samotność”)
–  I Miejsce na III Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych
“Zdarzenia” Tczew- Europa 2002 (“Wszystko zamiast”)
–  główna nagroda Łódzkich Spotkań Teatralnych 2002 (“Wszystko zamiast”)
– nagroda za reżyserię i pracę z aktorem Łódzkich Spotkań Teatralnych 2003
(“Następni”)
– nagroda im. Zbigniewa Krawczykowskiego przyznana przez Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza za wyróżniające osiągnięcia w pierwszych latach po ukończeniu studiów (Warszawa, październik 2005).

Najnowsze publikacje naukowe:
–     „Bunt elit i (ponowny) bunt mas jako odpowiedź na współczesne kryzysy” w: „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych”, red. J. Kardaś, M. Pazdej, Ł. Stachowiak, E. Stępa, Poznań 2018,
–     „When the sacred and the profane meet. Religion and culture in the modern world” w: „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2015, no. 4 (258).


Aktualności