dr Agnieszka Woch-Juchacz

Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Agnieszka Woch, rektor WSA

W 1995 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa. W 1993 roku uzyskała dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki Centrum Animacji Kulturalnej Narodowa Instytucja Kultury – instruktorski kurs specjalizacyjny z dziedziny Teatru oraz dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki Centrum Animacji Kulturalnej Narodowa Instytucja Kultury – instruktorski kurs specjalizacyjny z dziedziny Upowszechniania Kultury Filmowej, Doktorat obroniła w 2010 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prowadziła wykłady między innymi na: UAM w Poznaniu WNS Instytut Psychologii – Studia Podyplomowe Psychologia w marketingu i zarządzaniu; Studia Podyplomowe dla Menedżerów Kultury Akademia Muzyczna w Poznaniu; Studia Podyplomowe Mediacje i Negocjacje w Poznaniu; Studia Podyplomowe Menedżer Kultury w Poznaniu; Studium Promocji i Reklamy w Poznaniu; Studium Menedżerów Kultury w Poznaniu, Warszawie, Toruniu. W latach 2003, 2004, 2008 odbyła szkolenia w USA, w latach 2010-2017 szkolenia w Europie, w ramach programu Erasmus w 2015 roku odbyła wymianę międzynarodową w Stambule. Trenerka inteligencji emocjonalnej, w 2017 roku certyfikacja The training committee of the International Intelligence certifies, completed Emotional Intelligences Applications 1,2 Professional Level. Kulturoznawca, semiotyk, mentorka biznesu.

Od 2013 roku prowadzi własną firmę Art Line Consulting zajmującą się realizacją strategii, analizą rynku, monitoringiem trendów rynkowych; benchmarkingiem, analizą działań konkurencji; budowaniem relacji z klientami; budowaniem i utrzymaniem autorytetu; prowadzeniem negocjacji; budowaniem zespołów; budowaniem standardów jakościowych dotyczących profesjonalnej obsługi klienta, wdrażaniem standardów; prowadzeniem warsztatów, prowadzeniem konsultingu; design thinking; design management; przygotowywaniem kampanii promocyjnych; tworzeniem całościowych programów kształcenia dla kadry menedżerskiej; pracą z klientami indywidualnymi i grupami w zakresie zarządzania inteligencją emocjonalną. Prowadzi szkolenia dla branży artystycznej. Ekspertka, trener i koordynatorka merytoryczna w projektach europejskich współfinansowanych przez NCBiR; uczestniczka konferencji, sympozjów, kongresów i warsztatów w Polsce, Europie. Szybko reaguje na zmieniające się otoczenie biznesowe, wyzwania rynkowe, dywersyfikację i różnorodność kulturową.

Najważniejsze publikacje:

 • Dialogika autorytetu;
 • Wartość kształcenia zawodowego – studium przypadku;
 • Uniwersytet w Europie Wiedzy;
 • Przyspieszenie – wartość czasu w kulturze multimedialnej;
 • Polskie uczelnie wobec Procesu Bolońskiego;
 • Nauka i kultura w zmultiplikowanej rzeczywistości;
 • Poznanie mitu i symbolu w odniesieniu do wewnętrznego rozwoju człowieka;
 • W przyspieszeniu czyli czas w kulturze multimedialnej;
 • oraz autorka opracowań biogramów i haseł w Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna
  Wydawnictwa Gutenberga, Aktualizacje Encyklopedyczne Kultura-Sztuka-Tom. 4 – a także
  opracowania – biogramy i hasła w Popularna Encyklopedia Mass Mediów.

Mentorka biznesu w Fundacji Liderek Biznesu, mentorka w programie Artyści na staż; ekspertka i trenerka w ramach klastra Akademia Architekta; ambasadorka Fundacji Start z Kulturą (Heart Fashion wsparcie dla młodych projektantów); ambasadorka Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie w SemperOpernball w Dreźnie. Była jurorką w Akademii Talentów Fundacji ENEA S.A. Obecnie członkini Klubu Kobiet Przedsiębiorczych w Poznaniu, nominowana do nagrody Kobieta Przedsiębiorcza 2016. Członkini International Society for Emotional Intelligence New York City.
Autorka linii kreatywnej Patriotycznych Murali w Wielkopolsce. Autorka linii kreatywnej pokazu performance Archetypy i symbole. Nieograniczoność formy w ograniczeniu koloru, na 58 Biennale w Wenecji, autorka koncepcji i linii kreatywnych wystaw, pokazów i sesji artystycznych. Współorganizatorka charytatywnego konkursu dziennikarskiego Znaki Dobra.

Redaktorka i recenzentka w Poznańskim Przeglądzie Teatralnym 1990-1993; redaktorka w Poznańskim Pegazie 1993 – 1995; Telewizja Polska współpraca przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 1994; prowadzenie DKF 1999 – 2015; prowadzenie kół naukowych – Reklama w kulturze, Koło Kultury.

Obecnie prowadzi badania w zakresie sztuki, inteligencji emocjonalnej, zajmuje się projektami na pograniczu innowacji/edukacji/rozwoju. Przygotowuje także książkę na temat Promocja sztuki w ramach pracy nad uzyskaniem habilitacji.

 


Aktualności