Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej
Homo Faber realizują projekt „GEC (Grafika – Edytorstwo – Copywriting)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji, z zakresu m. in. grafiki, edytorstwa
i copywriting, przez niestandardowych odbiorców. Projekt w założeniu rozwija kompetencje
związane z nowoczesną grafiką, współczesnym edytorstwem, kreatywnością i pisaniem
tekstów oraz daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów, co jest unikalną kompozycją
wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego grafika – edytora – copywritera. Przewiduje
się, iż ok. 40% uczestników projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo
w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym rozpoczęcie
zajęć czerwcu/lipcu 2019 roku (zjazdy w piątki, soboty i niedziele). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.


W ramach projektu realizujemy następujące działania:
– opracowanie 1 programu kształcenia;
– realizacja 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń.


Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze :
1. Trzech cykli szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
a) Kreatywność w myśleniu i działaniu przedsiębiorczego artysty (16h)
b) Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
c) Artysta-kreator jako lider zespołu (16h)
2. Kursu GEC – 150 h
a) edytorstwo (w tym e-edytorstwo);
b) grafika komputerowa (w zakresie edytorstwa
i projektowania publikacji i materiałów multimedialnych);
c) copywriting;
d) aspekty prawno-autorskie (copywriting).
3. Dwóch typów kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych – 55
godzin:
a) VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)
lub
b) BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h) – o udziale w kursie
decydują wyniki testu.
Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji
(“prawo jazdy na drona”).

Data zakończenia projektu: 30.06.2021 r. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszenia

Kwestionariusz Osobowy

Oświadczenie Uczestnika

Kontakt w sprawie projektu (do 30.12.2020)

Agnieszka Jarosz 

a.jarosz@wsa.art.pl lub a.jarosz.wsa@gmail.com

nr tel.: 507 540 706