Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizują projekt „GEC (Grafika – Edytorstwo – Copywriting)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, z zakresu m. in. grafiki, edytorstwa i copywriting, przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób aktywnych zawodowo. Projekt
w założeniu rozwija kompetencje związane z nowoczesną grafiką, współczesnym edytorstwem, kreatywnością i pisaniem tekstów oraz daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów, co jest unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego grafika – edytora – copywritera. Przewiduje się, iż ok. 40% uczestników projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym rozpoczęcie zajęć pod koniec kwietnia 2019 roku (zjazdy w soboty
i niedziele) oraz w trybie wakacyjnym, istnieje możliwość wyboru trybu, decyduje kolejność zgłoszeń i uzyskane punkty zgodne z  Regulaminem.

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

 • opracowanie 1 programu kształcenia;
 • realizacja 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń.

Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze :

 1. Trzech cykli szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
  a) Kreatywność w myśleniu i działaniu przedsiębiorczego artysty (16h)
  b) Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
  c) Artysta-kreator jako lider zespołu (16h)
 2. Kursu GEC – 150 h
  a) edytorstwo (w tym e-edytorstwo);
  b) grafika komputerowa (w zakresie edytorstwa
  i projektowania publikacji i materiałów multimedialnych);
  c) copywriting;
  d) aspekty prawno-autorskie (copywriting).
 3. Dwóch typów kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych – 55 godzin:
  a) VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)
  b) BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h)

Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji (“prawo jazdy na drona”).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszenia

Kwestionariusz Osobowy

Oświadczenie Uczestnika

Kontakt w sprawie projektu:

Agnieszka Jarosz
nr tel. 507540706