Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizują innowatorski projekt „Przedsiębiorczy Artysta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy 60 osób – aktywnych zawodowo artystów, wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska artystycznego czy przemysłu kreatywnego. Projekt w założeniu rozwija kompetencje związane z zarządzaniem projektami artystycznymi i kreatywnością, co jest unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego artysty – menedżera, ponadto jako wartość dodaną daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów. Przewiduje się, iż ok. 80% uczestników zrekrutowanych do projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele), rozpoczęcie zajęć pod koniec kwietnia 2019 roku oraz w trybie wakacyjnym, istnieje możliwość wyboru trybu, decyduje kolejność zgłoszeń i uzyskane punkty zgodne z Regulaminem Rekrutacji.

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

 • opracowanie 1 programu kształcenia ;
 • realizacja 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń.

Działania dydaktyczne realizowane będą w wymiarze:

 1. Trzech cykli szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
 2. a) Kreatywność w myśleniu i działaniu przedsiębiorczego artysty (16h)
 3. b) Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
 4. c) Artysta-kreator jako lider zespołu (16h)
 5. Kursu „Menedżer projektów artystycznych” – 80 godzin
 6. a) poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
 7. b) pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
 8. Dwóch typów kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych – 55 godzin:
 9. a) VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)
 10. b) BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h)

Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji (“prawo jazdy na drona”).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem PRZEDSIĘBIORCZY ARTYSTA  

Regulamin projektu
Formularz zgłoszenia
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie uczestnika projektu

Kontakt w sprawie projektu:

Agnieszka Jarosz
nr tel. 507540706