Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizują projekt „Przedsiębiorczy Artysta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców, tj. grupy 60 osób – artystów, wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska artystycznego czy przemysłu kreatywnego. Projekt w założeniu rozwija kompetencje związane z zarządzaniem projektami artystycznymi i kreatywnością, co jest unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego artysty – menedżera, ponadto jako wartość dodaną daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów. Przewiduje się, iż ok. 80% uczestników zrekrutowanych do projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, rozpoczęcie zajęć w czerwcu/lipcu 2019 roku (zjazdy w piątki, soboty i niedziele).

W ramach projektu realizujemy następujące działania dydaktyczne:

  1. Trzy cykle szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
  2. Kreatywność w myśleniu i działaniu przedsiębiorczego artysty (16h)
  3. Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
  4. Artysta-kreator jako lider zespołu (16h)
  5. Kurs „Menedżer projektów artystycznych” – 80 godzin
  6. poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  7. pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
  8. Dwa typy kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych:
  9. VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)

lub

  1. BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h) – o udziale w kursie decydują wyniki testu.

Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji (“prawo jazdy na drona”). 

Data zakończenia projektu: 30.06.2021 r. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem PRZEDSIĘBIORCZY ARTYSTA  

Regulamin projektu
Formularz zgłoszenia
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie uczestnika projektu

Kontakt w sprawie projektu (do 30.12.2020)

Agnieszka Jarosz 

a.jarosz@wsa.art.pl lub a.jarosz.wsa@gmail.com

nr tel.: 507 540 706