śp. prof. Szymon Bojko

Visiting professor

Urodzony 25 lutego 1917 r. w Warszawie, zm. 24 października 2014.

Współtwórca koncepcji szkoły, patron duchowy i kreator twórczych wydarzeń w Wyższej Szkole Artystycznej, przez wiele lat związany z absolwentami i studentami WSA. Aktywnie działający na rzecz uczelni od początku jej powstawania jeszcze jako wykładowca Aktywnego Studium Plastycznego w latach 2001-2008.

Od 2008 (2008-2012) roku stale prowadził zajęcia fakultatywne i wykłady monograficzne, uczestniczył w posiedzeniach komisji dyplomowych i czynnie wspierał studentów jako przewodnik i konsultant artystyczny. Był inicjatorem budowania biblioteki Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie oraz pomysłodawcą miejsca twórczych spotkań środowiska akademickiego uczelni.

Krytyk i pedagog, pracował w charakterze wolontariusza jako profesor wizytujący, wykładowca i konsultant artystyczny. Od 2000 roku aż do śmierci związany z WSA (studium ASPTTF i od 2008 z WSA). Założyciel biblioteki Wyższej Szkoły Artystycznej. Biblioteka została wyposażona w unikatowe publikacje, druki oraz książki i albumy pochodzące ze zbiorów prywatnych Profesora.

Historyk sztuki i krytyk, studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat uzyskał w 1968 r. Przez szereg lat był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Projekt”. Jego artykuły i eseje ukazywały się w wydawnictwach artystycznych i kulturalnych w kraju i za granicą, w takich czasopismach jak: „Projekt”, ”Fotografia”, ”Ty i Ja”, ”Kino”, ”Scena”, ”Odra”, „2+3D”, „A4 ”; „Art and Artists” (Londyn), „Graphis” (Zurich), „Interpressgraphic” (Budapeszt), „Graphic Design” (Tokio), „Crée” (Paryż), „Dekorativnoye Iskusstvo” (Moskwa).

Współpracował jako konsultant i autor przy wydawaniu leksykonów sztuki „Contemporary Artists” i „Contemporary Designers” (St. James Press, London-Chicago). W latach 70-ch i 80-ch był konsultantem i autorem tekstów dla Galerii Gmurzynska (Kolonia). Uczestniczył w wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach, m.in. poświęconych badaniom nad awangardą artystyczną w Rosji w Museum of Modern Art (New York, 1972), ”Aspen Design Conference” (USA), ”Word and Image” (Edmonton, Canada, 1971). Opublikował takie dzieła jak: ”Polska Sztuka Plakatu”, 1972; “Plakat polski”, 1973, ”New Graphic Design in Revolutionary Russia” (London-New York).

Szymon Bojko uczestniczył także w popularnych opracowaniach na rzecz kultury wizualnej dla potrzeb UNESCO: „Man and His Environment” (Paryż, lata 70-e).

Wykładał w uczelniach artystycznych w kraju: ASP Kraków, Łódź, Katowice; prowadził zajęcia dydaktyczne i warsztaty zagranicą m.in. w ZSRR, Brazylii, Japonii, Australii, USA. Najdłużej przebywał w Rhode Island School of Design, Providence, R.I. (1984-2001) prowadząc interdyscyplinarne zajęcia z zakresu historii sztuki i projektowania (design) XX wieku. Był inicjatorem i założycielem kabaretu studenckiego w tejże uczelni (1987-2001).

Otrzymał tytuł doktora honoris causa w Rhode Island School of Design (2002). Po powrocie z USA powrócił do Polski na stałe (2001), rozpoczął pracę w Studium Plastycznym Technik Teatralnych-Filmowych w Warszawie. W poszukiwaniu kontaktu z młodzieżą szkolną zajął się popularyzacją wiedzy o formie w szkole podstawowej i gimnazjum (2003-2005).
Rozpoczął w charakterze wolontariusza współpracę z Akademią Sztuk Pięknych (Mistectv) we Lwowie (2004-2005) oraz z Wydziałem Design Uniwersytetu Technologicznego w Witebsku (2004). W obydwu uczelniach prowadził zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Kontynuował działalność zawodową, jako krytyk i obserwator współczesnej kultury wizualnej. Publikował eseje, artykuły i krótkie opowiadania w miesięcznikach „A4” oraz „2+3D”, czasopiśmie poświęconemu projektowaniu. Napisał i wystawił dwa sceniczne utwory: monodram o ostatnim okresie życia K. Malewicza „Wyjdźmyż w nieobjętą przestrzeń..” (2002) oraz widowisko „Dandy i szczypta demonizmu” (2003). Obydwa spektakle zostały zrealizowane dzięki entuzjazmowi uczniów gimnazjum, Liceum Integracyjnego w Warszawie oraz studentów Szkoły Teatralnej i wolontariuszy.

Współpracował przy wielu projektach związanych ze wzornictwem (design). W połowie lat 70-ch rozpoczął badania nad twórczością artystów polskich za granicą (Francja, Anglia, USA). Dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1976), mógł zrealizować projekt syntetycznego ujęcia obecności artystów polskich i Amerykanów polskiego pochodzenia w przekroju historycznym – „POLISH-AMERICANS AND POLISH ARTISTS IN CONTEMPORARY AMERICAN ART.”

Republika Weimarska, Wyższa Szkoła Artystyczna
Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
Szymon Bojko


Aktualności