Dodano

Rekrutacja w WSA trwa!

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie to jedyna uczelnia w Polsce w której można uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie charakteryzacji.
Oferta dydaktyczna:
Studia licencjackie – 3,5-letnie https://wsa.art.pl/studia-licencjackie/
– Charakteryzacja teatralno-filmowa (Malarstwo w scenografii)
– Kostium i rekwizyt sceniczny
– Sztuka Nowych Mediów (Obraz multimedialny)
Studia podyplomowe – roczne https://wsa.art.pl/studia-podyplomowe/
– Nowoczesny wizaż i stylizacja
– Projektowanie graficzne i animacja
Niepubliczne Studium Plastyczne 2-letnie studium zawodowe https://wsa.art.pl/niepubliczne-studium-plastyczne/
– Charakteryzacja teatralno-filmowa
– Video-Grafika (Sztuka Nowych Mediów)
Potencjał dydaktyczny Uczelni to nie tylko przekazywanie wiedzy ale również szeroka działalność artystyczna i społeczna związana z edukacją kulturalną skierowana do publiczności.
Uczelnia prezentuje pełne twórczej wyobraźni prace studentów współpracując między innymi z takimi instytucjami jak: Opera Drezdeńska w Niemczech, Mazowiecki Teatr Muzyczny, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie, Politechnika Warszawska.

 

 

 

 

Aktualności