Dodano

Rekrutacja 2020 rozpoczęta!

Wyższa Szkołą Artystyczna w Warszawie - Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy rekrutację 2020! Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią artystyczną o profilu praktycznym, w której techniki malarskie połączone zostały z technikami charakteryzatorskimi, kostiumograficznymi, scenograficznymi i multimedialnymi w sposób nowoczesny i praktyczny. WSA to uczelnia zajmująca się kompleksowym i profesjonalnym nauczaniem w dziedzinie charakteryzacji teatralno- filmowej, kostiumu i rekwizytu scenicznego, projektowania graficznego oraz sztuki nowych mediów. WSA z sukcesami współpracuje z czołowymi instytucjami kultury oraz uczestniczy w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie. Absolwenci uczelni pracują przy największych produkcjach telewizyjnych, filmowych oraz teatralnych w kraju, w Europie, a także poza UE. Studenci już od pierwszego roku studiów mają możliwość prezentacji swoich dokonań podczas najlepszych i najbardziej znanych wydarzeń artystycznych, takich jak pokazy na Zamku Królewskim w Warszawie, Operze w Dreźnie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Pałacu w Wilanowie, biennale w Wenecji, czy spotkań branżowych jak Make up Trendy czy Comic Con.
Jeżeli chcesz odnaleźć swój talent i przemienić go w pasję zawodową – to miejsce jest właśnie dla Ciebie! Podejmij wyzwanie, wybierz kierunek, który wiąże się z Twoimi zainteresowaniami, rozwijaj swój potencjał, talent i pasję, studiuj razem z nami!

Nasza oferta:

Studia licencjackie (3,5 letnie studia I stopnia):

 • Malarstwo w scenografii (specjalność związana z charakteryzacją):

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie charakteryzacjikostiumu i scenografii. Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na teorię, techniki charakteryzacji oraz zajęcia praktyczne. Program  nauczania obejmuje wizaż, efekty specjalne, perukarstwo, stylizację, body painting oraz tworzenie masek.

 • Kostium i rekwizyt sceniczny (specjalność związana z kostiumografią):

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie kostiumografiiscenografiirekwizytu scenicznego oraz charakteryzacji. Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu kostiumografa dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na teorię, techniki charakteryzacji oraz zajęcia praktyczne. Program  nauczania obejmuje kostiumografię, projektowanie ubioru, stylizację, tworzenie masek, a także charakteryzację, wizaż, efekty specjalne, perukarstwo czy body painting.

 • Obraz multimedialny (specjalność wiązana ze sztuką nowych mediów):

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie projektowania graficznegomultimediówfilmureklamy i grafiki telewizyjno- filmowej (agencja reklamowa, studio graficzne, dom  produkcyjny, wydawnictwo). Student zdobywa umiejętności projektowania graficznego i obsługi programów graficznych takich jak: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika  wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects  (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final  Cut Pro (montaż filmowy) oraz Modo (grafika trójwymiarowa). Do dyspozycji studentów jest profesjonalna pracownia komputerowa wyposażona w komputery z systemem MAC OSX- Macintosh.

Studia podyplomowe (2 semestry):

 • Nowoczesny wizaż i stylizacje:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z fachową wiedzą, teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu znajomości technik makijażowych oraz stylizacji. Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty jakimi posługują się współcześni wizażyści.

Absolwent w działaniu: Absolwent studiów znajduje zatrudnienie w salonach kosmetycznych, w koncernach i firmach kosmetycznych. Ukończenie podyplomowych studiów w naszej uczelni umożliwia również pracę w telewizji, przy sesjach zdjęciowych, na pokazach mody, podczas realizacji reklam.  Co więcej, absolwent zyska kompetencje do obsługi klientów indywidualnych w zakresie doradztwa ds. wizerunku – klienci wizażystów to osoby rozpoznawalne, aktorzy, artyści, prezenterzy telewizyjni, politycy, biznesmeni, bądź prowadzi własną działalność gospodarczą.

 • Obraz multimedialny:

Celem studiów jest zapoznanie z zasadami projektowania graficznego, rozbudzenie myślenia plastycznego, w tym – zasadami rządzącymi kompozycją. Do zadań słuchacza podczas zajęć będzie należała praca z grafiką bitmapową i wektorową. W ramach wspomnianego przedmiotu przewidziana jest nauka tworzenia znaku graficznego, plakatu, okładki książkowej i płytowej etc. W programie studiów znajdują się też podstawy animacji i montażu telewizyjnego. Absolwent studiów nabędzie wiedzę pozwalającą mu na świadome podejście do procesu kreacji i projektowania.

W programie znajdują się między innymi zajęcia z:

 • kompozycji i projektowania
 • grafiki telewizyjnej
 • teorii i praktyki reklamy
 • podstaw fotografii
 • liternictwa i typografii
 • animacji
 • montażu telewizyjnego
 • rysunku projektowego.

 

 • Kreacja obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych i analogowych:

Głównym założeniem przygotowanego do realizacji profilu programowego jest wykształcenie u słuchacza umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystywania technik filmowych i fotograficznych do realizacji projektów, zarówno autorskich, jak i w praktyce zawodowej.

Spotkania te mają na celu przekazanie takiej wiedzy, która pozwoli słuchaczowi zrozumieć zagadnienie powstawania obrazu z wykorzystaniem narzędzi służących do rejestracji obrazu, przetwarzania go oraz wykształcić umiejętności pozwalające swobodnie posługiwać się techniką filmowo-fotograficzną w przyszłym projektowaniu wizualnym.

Cały program spotkań zarówno w I jak i II semestrze podzielony będzie na bloki tematyczne, określone wykładami poprzedzającymi cykle ćwiczeń wykonywanych we współpracy z wykładowcami. Samodzielnie wykonane zadanie, przedstawione i zlecone przez wykładowców jest jakoby formą podsumowania i zaliczenia określonego tematu/modułu/przedmiotu.

 

Niepubliczne Studium plastyczne (2 letnia plastyczna szkoła policealna):

 • Charakteryzacja teatralno-filmowa:

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie charakteryzacji teatralno-filmowej, projektowania kostiumu oraz scenografii. Cykl szkolenia przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie dzieli się na część teoretyczną oraz część praktyczną, podczas której słuchacze poznają techniki charakteryzacji. Program nauczania obejmuje wizaż, body painting, efekty specjalne FX, fryzjerstwo i stylizację, perukarstwo oraz tworzenie masek. Absolwenci otrzymują dyplom studium z tytułem plastyka technik scenograficznych, specjalizacja: charakteryzacja teatralno-filmowa.

W programie kształcenia znajdują się m.in.: wizaż, charakteryzacja, perukarstwo, fryzjerstwo, historia sztuki, historia teatru, historia filmu. Odbywają się także warsztatowe zajęcia z rysunku, malarstwa, kompozycji, projektowania kostiumu.

 • Sztuka Nowych Mediów:

Program skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją w zakresie projektowania graficznego oraz sztuki nowych mediów. Cykl szkolenia przygotowuje słuchaczy do pracy w dziedzinach art&design, multimediów, filmu, reklamy i grafiki telewizyjno- filmowej. Pozwala na zdobycie pracy m.in. w agencjach reklamowych, studiach graficznych, domach produkcyjnych, wydawnictwach i redakcjach. Program nauczania umożliwia zdobycie umiejętności projektowania graficznego i obsługę programów takich jak: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final Cut Pro (montaż filmowy) oraz Modo (grafika trójwymiarowa). Absolwenci otrzymują dyplom studium z tytułem plastyka technik video – graficznych, specjalizacja: grafika multimedialna.

W programie kształcenia znajdują się m.in.: liternictwo i typografia, projektowanie graficzne, animacji i montażu, grafiki 3D, a także z zajęcia z historii sztuki, historii filmu, rysunku, malarstwa, fotografii oraz kompozycji.

Indywidualna Oferta Nauki (ION):

Jeżeli nie zdecydowałeś jeszcze  czy chcesz studiować 2 lata i uzyskać tytuł plastyka, czy pozostać z nami przez 3,5 roku i uzyskać dyplom licencjata, możesz wybrać system Indywidualnej Oferty Nauki (ION).

ION pozwala na równoczesne kształcenie  w obu szkołach – Niepublicznym Studium Plastycznym i Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.

 1. Naukę podejmujesz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie uzyskując status studenta (legitymacja  uprawniająca do ulg, możliwość ubiegania się o stypendium),
 2. Otrzymujesz indeks zarówno Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, jak i Niepublicznego Studium Plastycznego,
 3. Uczestniczysz w zajęciach prowadzonych przez  wyspecjalizowaną kadrę akademicką, otrzymujesz bogatszy program edukacyjny niż w Niepublicznym Studium Plastycznym,
 4. Koszty kształcenia w trybie ION niewiele tylko różnią się od kosztów w Niepublicznym Studium Plastycznym,
 5. Po dwóch latach nauki możesz zadecydować,  czy zakończyć edukację uzyskując dyplom plastyka Niepublicznego Studium Plastycznego, czy kontynuować kształcenie i uzyskać dyplom licencjacki Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.

Aktualności