Dodano

Przedsiębiorczy Artysta – ostatnie wolne miejsca

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Uwaga ostatnie wolne miejsca !!!

 

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizują projekt Przedsiębiorczy Artysta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez niestandardowych odbiorców, tj. grupy 60 osób – artystów, wywodzących się z  szeroko rozumianego środowiska artystycznego czy przemysłu kreatywnego. Projekt w założeniu rozwija kompetencje związane z zarządzaniem projektami artystycznymi i kreatywnością, co jest unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego artysty – menedżera, ponadto jako wartość dodaną daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów. Przewiduje się, iż ok. 80% uczestników zrekrutowanych do projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, rozpoczęcie zajęć w czerwcu/lipcu 2020 roku (zjazdy w piątki, soboty i niedziele).

 

W ramach projektu realizujemy następujące działania dydaktyczne:

  1. Trzy cykle szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
  1. Kreatywność w myśleniu i działaniu przedsiębiorczego artysty (16h)
  2. Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
  3. Artysta-kreator jako lider zespołu (16h)
  1. Kurs „Menedżer projektów artystycznych”  – 80 godzin 
  1. poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  2. pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
  1. Dwa typy kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych:
  1. VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)

lub

  1. BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h) – o udziale w kursie decydują wyniki testu.

Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji (“prawo jazdy na drona”).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://wsa.art.pl/projekt-przedsiebiorczy-artysta/ oraz do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych.

Kontakt w sprawie projektu pod adresem: a.jarosz@wsa.art.pl lub a.jarosz.wsa@gmail.com oraz pod nr tel. 507 540 706.

Aktualności