Dodano

Ostatnie wolne miejsca! GEC (Grafika – Edytorstwo – Copywriting)

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Uwaga ostatnie wolne miejsca !!!

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie wraz z Fundacją Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizują projekt „GEC (Grafika – Edytorstwo – Copywriting)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji, z zakresu m. in. grafiki, edytorstwa i copywriting, przez odbiorców. Projekt w założeniu rozwija kompetencje związane z nowoczesną grafiką, współczesnym edytorstwem, kreatywnością i pisaniem tekstów oraz daje kwalifikacje w zakresie obsługi dronów, co jest unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności i warsztatu współczesnego grafika – edytora – copywritera. Przewiduje się, iż ok. 40% uczestników projektu powinno mieć wykształcenie wyższe. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, rozpoczęcie zajęć w czerwcu/lipcu 2020 roku (zjazdy w piątki, soboty i niedziele). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

W ramach projektu realizujemy następujące działania dydaktyczne:

1. Trzy cykle szkoleń z kompetencji miękkich – 48 godzin :
a) Kreatywność w myśleniu i działaniu (16h)
b) Budowanie kreatywnych zespołów (16h)
c) Lider zespołu (16h)
2. Kurs GEC – 150 h
a) edytorstwo (w tym e-edytorstwo);
b) grafika komputerowa (w zakresie edytorstwa i projektowania publikacji i materiałów
multimedialnych);
c) copywriting;
d) aspekty prawno-autorskie (copywriting).
3. Dwa typy kursów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych:
a) VLOS – operator dronów w zasięgu wzroku (20h)
lub
b) BVLOS – operator dronów poza zasięgiem wzroku (35h) – o udziale w kursie decydują wyniki testu.
Na zakończenie tego kursu uczestnicy projektu będą mogli otrzymać świadectwo kwalifikacji (“prawo jazdy na drona”).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://wsa.art.pl/gec-grafika-edytorstwo-copywriting/ oraz do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych.
Kontakt w sprawie projektu pod adresem: a.jarosz@wsa.art.pl lub a.jarosz.wsa@gmail.com oraz pod nr tel. 507 540 706.

Aktualności