Jeżeli nie zdecydowałeś jeszcze  czy chcesz studiować 2 lata i uzyskać tytuł plastyka, czy pozostać z nami przez 3,5 roku i uzyskać dyplom licencjata, możesz wybrać system Indywidualnej Oferty Nauki (ION).

Na czym polega ION?

ION pozwala na równoczesne kształcenie  w obu szkołach – Niepublicznym Studium Plastycznym i Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.

  1. Naukę podejmujesz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie uzyskując status studenta (legitymacja  uprawniająca do ulg, możliwość ubiegania się o stypendium),
  2. Otrzymujesz indeks zarówno Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, jak i Niepublicznego Studium Plastycznego,
  3. Uczestniczysz w zajęciach prowadzonych przez  wyspecjalizowaną kadrę akademicką, otrzymujesz bogatszy program edukacyjny niż w Niepublicznym Studium Plastycznym,
  4. Koszty kształcenia w trybie ION niewiele tylko różnią się od kosztów w Niepublicznym Studium Plastycznym,
  5. Po dwóch latach nauki możesz zadecydować,  czy zakończyć edukację uzyskując dyplom plastyka Niepublicznego Studium Plastycznego, czy kontynuować kształcenie i uzyskać dyplom licencjacki Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.