prof. Łukasz Korolkiewicz

Wykładowca WSA

Posiada dorobek naukowy i artystyczny w zakresie malarstwa oraz stopień naukowy profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest głównym przedstawicielem malarstwa hiperrealistycznego w Polsce. Krytycy sztuki dopatrują się analogii w jego twórczości do malarstwa Jacka Malczewskiego.

Urodził się w 1948 roku w Warszawie. W 1971 uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od 1980 jest wykładowcą, a od 1996 profesorem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Współtworzył grupę Śmietanka wraz z m.in. z Ewą Kuryluk i Andrzejem Bielawskim. W 1987 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych na roczne stypendium Information Agency i pracował w kolonii artystycznej Sweet Briar – Virginia Center for the Creative Arts, a w 1991 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. Laureat nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność”(1983) oraz nagrody im. Jana Cybisa (1991). Od 2008 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Artystyczną, przewodnicząc Katedrze Malarstwa. Posiada dorobek naukowy i artystyczny w zakresie malarstwa oraz stopień naukowy profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych. Dnia 24 kwietnia 1996 roku na podstawie art. 124 ust.1 z dnia 12 września 1990 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych [Dz. U. Nr 65, poz. 386] został nadany tytuł profesora sztuk plastycznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Malarstwo Łukasza Korolkiewicza jest figuratywne, trójwymiarowe i tematyczne. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą, między innymi w muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi i muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego obrazy są bardzo malarskim, osobistym świadectwem życia najbliższego, dekadenckiego kręgu przyjaciół artysty  i jednocześnie wewnętrznym obrazem jego przeżyć i nastrojów. W okresie stanu wojennego artysta, związany z podziemiem, namalował serię ulicznych kwietnych krzyży, symboli ulicznego protestu przeciw przemocy. Stałym elementem w twórczości Łukasza Korolkiewicza jest wykorzystywanie aparatu fotograficznego, jako swojego rodzaju szkicownika. Przezrocze fotograficzne zrzutowane na płótno jest punktem wyjściowym dla kompozycji malarskiej. Wyjazd artysty do Garbatki-Letnisko zainspirował artystę do stworzenia serii obrazów pt. Ogrody.

Prace Łukasza Korolkiewicza znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych zarówno w kraju jak i za granicą, między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi i muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W Wyższej Szkole Artystycznej prof. Łukasz Korolkiewicz prowadzi Katedrę Malarstwa.

Wybrane prace artysty:


Dorobek artystyczny

Wystawy indywidualne:

 • 1971 Galeria Współczesna, Warszawa
 • 1980 Galeria Studio, Warszawa
 • 1981 Galeria MDM, Warszawa
 • 1981 De Vere Studio, Londyn
 • 1984 Galeria Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa
 • 1986 Galeria Inny Świat, Kraków
 • 1987 Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
 • 1987 Galeria Nawa św. Krzysztofa, Łódź
 • 1988 New Print Studio, Glasgow
 • 1990 Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa
 • 1991 Muzeum Okręgowe, Białystok
 • 1992 Instytut Polski, Sztokholm
 • 1992 Galeria na Mazowieckiej, Warszawa
 • 1994 Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • 1994 Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
 • 1994 Państwowa Galeria Sztuki, Łódź
 • 1996 Galeria Kordegarda, Warszawa
 • 1997 Galeria Sztuki Współczesnej, BWA, Katowice
 • 1998 Galeria BWA, Zamość
 • 1999 Galeria Krytyków „Pokaz”, Warszawa
 • 2001 Galeria BWA, Jelenia Góra
 • 2002 Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2003 Galeria BWA, Zielona Góra
 • 2008 Galeria Wozownia, Toruń

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

 • 1977 „Śmietanka”, Galeria MDM, Warszawa
 • 1978 „Realizm symbolizujący”, Galeria Krytyków, Warszawa
 • 1979 „35 lat malarstwa w Polsce Ludowej”, Muzeum Narodowe, Poznań, Galeria Zachęta,Warszawa
 • 1981 „Ogród poznania”, Galeria MDM, Warszawa
 • 1983 „Artyści – Stoczniowcom”, kościół św. Mikołaja, Gdańsk
 • 1985 „Ziemia nowa? Niebo nowe?”, parafia pw. Miłosierdzia Bożego na Żytniej, Warszawa
 • 1986 „Kunst uit Polen”, Galerie Nouvelles Images, Haga
 • 1988 „Polish Realities, New Art from Poland”, Third Eye Center, Glasgow
 • 1989 „Na obraz i podobieństwo”, Dawne zakłady Norblina, Warszawa
 • 1989 „Transgresje – pogranicza fotografii”, Galeria Awangarda, Wrocław
 • 1990 „Raj Utracony”, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa
 • 1990 „Sztuka lat sześćdziesiątych”, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa
 • 1991 „Cóż po artyście w czasie marnym?”, Galeria Zachęta, Warszawa, Muzeum  Narodowe, Kraków
 • 1991 „Kolekcja” (kolekcja sztuki XX wieku z Muzeum Sztuki w Łodzi), Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1991 „Epitafium i siedem przestrzeni”, Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1992 „Collection du Musée de Łódź”, Musée d`Art Contemporain, Lyon
 • 1993 „My – dzisiaj” (sztuka pokolenia lat siedemdziesiątych), Galeria Miejska Arsenał,  Poznań
 • 1993 „Twarze i maski” (z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu), Galeria  BWA, Olsztyn
 • 1996 „To lubię” (wybór Andrzeja Wajdy), Pałac Sztuki, Kraków
 • 1997 „Czy malarstwo może zbawić?”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • 1998 „Ogród. Forma, symbol, marzenie.”, Zamek Królewski, Warszawa
 • 1999 „Spieszmy się kochać ludzi…” (wiersze księdza Twardowskiego), Muzeum Literatury, Warszawa
 • 2000 „Polonia – Polonia”, Galeria Zachęta, Warszawa
 • 2000 „Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku”, Muzeum Narodowe, Kraków
 • 2000 „Cztery pory roku” , Schirn Kunsthalle, Frankfurt
 • 2000 „Malarze i obrazy” (w kręgu warszawskiej ASP), Galeria OPERA, Warszawa
 • 2000 „Krajobrazy” (polskie malarstwo pejzażowe od Oświecenia do końca XX wieku), Muzeum Narodowe, Warszawa
 • 2002 „Co widzi trupa wyszklona źrenica?”, Galeria Zachęta, Warszawa
 • 2004 „Malarstwo laureatów Nagrody im. Jana Cybisa”, Galeria EL, Elbląg
 • 2004 „Powinność i bunt” (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944-2004), Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa
 • 2004 „Mistrzowie Malarstwa w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 1904-2004”, Muzeum Narodowe, Warszawa
 • 2004 „Warszawa – Moskwa, Moskwa – Warszawa, 1900-2000”, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa
 • 2005 „Warszawa – Moskwa, Moskwa – Warszawa, 1900-2000”, Galeria Trietiakowska,  Moskwa
 • 2005 „Tajemniczy ogród”, Królikarnia, Muzeum Narodowe,
 • 2006 – 2007 „Malarstwo polskie XXI wieku”, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa
 • 2007 – 2008 „Zapisy przemian – sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała” Muzeum  Narodowe we Wrocławiu, Galeria Atak, Warszawa
 • 2008 „Śmietanka 2” Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

Nagrody:

 • 1983 Nagroda Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność”
 • 1991 Nagroda za twórczość malarską im. Jana Cybisa

Najpełniejsze informacje na temat twórczości Łukasza Korolkiewicza zawierają katalogi wystaw: “Obrazy” (Galeria ZPAP, Warszawa 1992), “Obrazy 1987-1994″ (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1994), “Epifanie” (Galeria Kordegarda, Warszawa 1996), “W nieruchomym punkcie” (Galeria Zachęta, Warszawa 2003).

Culture.pl


Aktualności