mgr Patricia Guevara-Woźniak

Wykładowca WSA

Patrycja Guevara-Woźniak

Filozof,. W 2003 rok uzyskała tytułu magistra nauk filozoficznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca, redaktor z wieloletnim doświadczeniem. Związana od 2009 r. z Wyższą Szkołą Artystyczną w Warszawie. Współpracuje również z Pedagogium-Wyższą Szkołą Nauk Społecznych. W ramach pracy filozoficznej, estetycznej, naukowo-dydaktycznej od 2020 – współtwórczyni i współprowadząca autorskiego projektu Pracownia5, stypendium Kultura w Sieci, Narodowego Centrum Kultury (www.pracownia5.pl).
Redaktor naczelna miesięcznika Remedium,  Absolwentka podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.
Otwarty przewód doktorski na Wydziale Filozofii UKSW.

W Wyższej Szkole Artystycznej prowadzi zajęcia z zakresu historii filozofii i estetyki.


Aktualności