mgr Magdalena Zozula

Wykładowca WSA - studia podyplomowe NWiS

Magdalena Zozula

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Nowoczesnego wizażu i stylizacji w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie w 2015 roku,  studiów magisterskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie historii sztuki (2009) oraz absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku kulturoznawstwo (2007).

W swoich doświadczeniach zawodowych oraz zamiłowaniach specjalizuje się w zakresie historii ubioru, projektowania kostiumu, sztuki współczesnej oraz mody i designu.


Aktualności