śp. dr Wojciech Plewako

Wykładowca WSA

śp. dr Wojciech Plewako — był absolwentem Państwowego Liceum Techniki Teatralnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca na Baghdad University Faculty of Architecture (1981), na Damascus University Architectural Department (1982–1984) a także na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

W Ministerstwie Kultury zasiadał na stanowisku Dyrektora Departamentu Plastyki, następnie był Pełnomocnikiem Ministra do spraw plastyki. Wykładowca na Europejskiej Akademii Sztuk. Do 2010 roku pełnił funkcję Prorektora do spraw studenckich. Od 2014 r. był Wykładowcą Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.


Aktualności