dr hab. Maria Piątek

Wykładowca WSA

Malarka, artystka wizualna chętnie w swoich pracach odwołująca się do języka pop kultury, a także form i technik zaczerpniętych ze street artu. Realizuje prace w przestrzeni publicznej w formie murali, interwencji przestrzennych, działań interaktywnych, jednocześnie stale uprawia malarstwo będące integralną częścią projektów intermedialnych. W swoich działaniach w warstwie wizualnej odwołuje się do umownych znaków graficznych; w warstwie słownej do krótkich haseł często zaczerpniętych ze świata reklamy. Łączy w ten sposób doświadczenia edukacji humanistycznej i artystycznej. Uważając, że umowność i skrót to komunikacyjny wymóg szybkich czasów, stara się lapidarność języka wizualnego zaszczepiać swoim studentom.
Dyplom magisterski uzyskała w 1997 roku na warszawskiej ASP na wydziale Malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Doktorat z malarstwa pod kierunkiem prof. Urszuli Ślusarczyk obroniła w 2012 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Sztuk Pięknych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w 2020 roku.
Maria Piątek jest również kuratorem wystaw i ma wiele osiągnięć w zakresie popularyzacji sztuki,. W ramach działalności Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki, (którego jest vice prezesem) współprowadzi Galerię Ta3 na Tarczyńskiej 3 w Warszawie. Galeria przez 8 lat działalności zaprezentowała ponad 80 wystaw..
www.piatekmaria.pl

Prace malarki z dyplomu doktorskiego „Sztuka jako recycling rzeczywistości”:


Dorobek artystyczny

Udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych:

 • 1997 Galeria Aneks w Warszawie,
 • 1998 Galeria Abakus w Warszawie,
 • 2007 Galeria Salon Sztuki 49 w Warszawie,
 • 2007 Galeria Oficyna Malarska w Warszawie,
 • 2007 Galeria Nowolipki w Warszawie,
 • 2008 Galeria SWPS w Warszawie,
 • 2009 Galeria Wytwórnia w Warszawie,
 • 2009 Atelier siedziby Gazety Wyborczej w Warszawie,
 • 2010 Galeria Wystawa w Warszawie,
 • 2010 Galeria Młodych w Warszawie,
 • 2010 Galeria Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
 • 2010 Galeria POSK w Londynie,
 • 2011 Galeria OW ZPAP Lufcik w Warszawie,
 • 2011 Galeria Stara Prochownia w Warszawie,
 • 2012 Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Świętokrzyskiego (dyplom doktorski),
 • 2012 Galeria Widzimisie w Siedlcach,
 • 2013 Galeria Wystawa w Warszawie,
 • 2013 Galeria Młodych Twórców w Warszawie
 • 2015  Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe – wystawa „Dokądkolwiek pójdę wrócę do siebie” – obrazy i performance
 • 2015  mural z cyklu „Dokądkolwiek pójdę na facebooku…” wraz z performancem ( w ramach festiwalu „Farbą w płot 3”)
 •  2015  interwencja w przestrzeni z cyklu „Dokądkolwiek pójdę na facebooku…” (w ramach „Parku Sztuki” Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej)
 • 2015  Salon Owalny – galeria Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – wystawa gwaszy „Proste Historie”
 • 2015  Galeria Art Radzikowscy w Brodnicy – wystawa kolażu „Kapitał Ludzki”
 • 2016 Galeria Ta3 – wystawa rysunku pt. „Never ending story”
 • 2016  Galeria M.A.S.H w Remagen (Niemcy) – wystawa malarstwa i rysunku „Never ending story”
 • 2016  Galeria Młodych Twórców w Warszawie – wystawa rysunku pt. "Never ending story"
 • 2016 Galeria BERLIN BLUE art space w Berlinie – wystawa malarstwa “Privat wall”
 • 2017 Galeria Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, wystawa rysunku pt. „Never ending story”
 • 2018 Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, wystawa malarstwa pt. „Half human/Half woman” (katalog)
 •  2018  Galeria 022 w Warszawie (OWZPAP), wystawa malarstwa pt. „Half human/Half woman”
 • 2019 Galeria Apteka Sztuki w Warszawie, wystawa malarstwa pt. „Mind mapping”
 • 2020 BWA Kielce, wystawa malarstwa pt. „Self mapping” (wystawa indywidualna)
 • 2020  Galeria Łaźnia, Radom, wystawa malarstwa „Mapa wewnętrzna / Mapa zewnętrzna” (razem ze Zbigniewem Sikorą)
 •  2020 Galeria Sztuki Nurt, Galeria ZPAP Toruń, wystawa TOYS / 2 (wystawa zbiorowa)
 • 2020 Muzeum Regionalne w Brzezinach, wystawa „To się nie mieści w głowie” / Bartek Jarmoliński / Paweł Łyjak / Marta Pabian / Maria Piątek
 • 2020 Galeria Sztuki Nurt, Galeria ZPAP Toruń, wystawa pokonkursowa Konstelacje – Poza horyzont
 • 2020  Galeria Ta3, wystawa w ramach projektu Art Tandem, Maria Piątek/Małgorzata Wielek M., Zeskrobuję zeschły brud z dłoni tępym nożem

Wybrane prace malarki:


Aktualności