dr Maria Piątek

Wykładowca WSA

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Malarstwa. W 1997 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W roku 2012 obroniła pracę doktorską „Sztuka jako recycling rzeczywistości” na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod opieką prof. Urszuli Ślusarczyk.

Maria Piątek obecnie prowadzi zajęcia z rozważań o kulturze w Wyższej Szkole Artystycznej. W latach 2010 – 2012 prowadziła zajęcia z malarstwa, multimediów oraz wykłady z historii sztuki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto jest współtwórcą Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki, które zajmuje się popularyzacją sztuki i animacją kultury. W ramach działalności stowarzyszenia wspólnie z przyjaciółmi prowadzi Kamienicę Artystyczną na warszawskiej Ochocie. Brała udział w wystawach i działaniach Projektu Praga, Hożartach, Nocy Muzeów, Mironaliach, Konfrontach i wielu innych.

W swojej twórczości Maria Piątek chętnie posługuje się symbolem sprowadzonym do krótkiego znaku. Jest to rodzaj niejednoznacznego języka. Intensywna kolorystyka prac, hasła inspirowane reklamą  to elementy kodu, dzięki któremu artystka wchodzi w  interakcję z widzem. Umowność i skrót to komunikacyjne wymogi dzisiejszych czasów, a obraz jest rodzajem gry, która ma przywoływać skojarzenia i poprzez nie prowokować równoległą, do tej na płótnie, narrację.

Prace malarki z dyplomu doktorskiego „Sztuka jako recycling rzeczywistości”:


Dorobek artystyczny

Udział w wystawach indywidualnych:

 • 1997 Galeria Aneks w Warszawie,
 • 1998 Galeria Abakus w Warszawie,
 • 2007 Galeria Salon Sztuki 49 w Warszawie,
 • 2007 Galeria Oficyna Malarska w Warszawie,
 • 2007 Galeria Nowolipki w Warszawie,
 • 2008 Galeria SWPS w Warszawie,
 • 2009 Galeria Wytwórnia w Warszawie,
 • 2009 Atelier siedziby Gazety Wyborczej w Warszawie,
 • 2010 Galeria Wystawa w Warszawie,
 • 2010 Galeria Młodych w Warszawie,
 • 2010 Galeria Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
 • 2010 Galeria POSK w Londynie,
 • 2011 Galeria OW ZPAP Lufcik w Warszawie,
 • 2011 Galeria Stara Prochownia w Warszawie,
 • 2012 Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Świętokrzyskiego (dyplom doktorski),
 • 2012 Galeria Widzimisie w Siedlcach,
 • 2013 Galeria Wystawa w Warszawie,
 • 2013 Galeria Młodych Twórców w Warszawie

Wybrane prace malarki:


Aktualności