dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Wykładowca WSA

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska – mgr filologii polskiej (1992), dr nauk humanistycznych w obszarze nauk pedagogicznych (2001), ukończone studia z zarządzania oświatą,  ukończone podyplomowe dwukierunkowe studia z coachingu i zarządzania kryzysem. Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, na temat uczenia, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, kształcenia języka polskiego, itd. Nauczyciel dyplomowany. Metodyk. Wykładowca akademicki od 19 lat. Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów, dydaktyce. Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.


Aktualności