dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Wykładowca WSA

Logo Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Doktor nauk humanistycznych w obszarze nauk pedagogicznych (2001).  Ukończyła studia z zarządzania oświatą oraz podyplomowe dwukierunkowe studia z coachingu i zarządzania kryzysem. Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, na temat uczenia, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, kształcenia języka polskiego, itd. Nauczyciel dyplomowany. Metodyk. Wykładowca akademicki od 19 lat. Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów, dydaktyce. Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne.
Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość GENERATOR  od 2018 r. oraz Członek Zespołu ds. mediów przy PAN. Prorektor PEDAGOGIUM w latach 2018-2019. Rektor PEDAGOGIUM od 2019 do chwili obecnej. Naukowo związana  również z Akademią Pedagogii Specjalnej w Warszawie od 2017 do 2021 roku. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.


Aktualności