dr Jerzy Ireneusz Korput

Wykładowca WSA

Jerzy Korput

Doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki , Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. (tytuł pracy doktorskiej pt. „Bez tatuażu człowiek jest nagi”).

Urodzony 29.01.1970 r. w Kutnie. Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Kole. W roku 1991 otrzymał dyplom ze specjalizacji wystawiennictwo. W latach 1992 – 1998 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale grafiki. W roku 1998 otrzymał dyplom ze specjalizacji projektowanie plakatu. Od roku 1998 pracuje jako asystent w pracowniach rysunku i malarstwa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Grafiki ASP a od 2011 prowadzi pracownie rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Jego prace można oglądać w kolekcjach prywatnych, zbiorach Muzeum Ziemi Pyzdrskiej oraz Muzeum Regionalnym w Gorzowie.

Wybrane prace artysty:


Dorobek dydaktyczny

Praca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jako asystent w pracowni rysunku  i malarstwa:

 • 1998 – 2006 Pracownia prof. Pawła Lasika dla studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych,
 • 1998 – 2006 Pracownia prof. Pawła Lasika dla studentów 1 i 2 roku studiów niestacjonarnych, projektowanie graficzne,
 • 2006 – 2008 Pracownia prof. Sławomira Ratajskiego dla studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych,
 • 2007 – 2008 Pracownia prof. Sławomira Ratajskiego dla studentów 3,4 i 5 roku studiów niestacjonarnych, sztuka mediów,
 • 2007 – 2012 Pracownia dr Zdzisławy Ludwiniak dla studentów 1, 2 i 3 roku studiów niestacjonarnych, projektowanie graficzne,
 • 2009 – 2011 Pracownia dr Doroty Optulowicz dla studentów 2 i 3 roku studiów niestacjonarnych, projektowanie graficzne.

Dorobek artystyczny

Wystawy indywidualne:

 • 2004 Warszawa, Galeria Arboretum, Muzeum Narodowe w Warszawie, wystawa rysunku i malarstwa
 • 2010 Warszawa, Galeria Wystawa, wystawa malarstwa
 • 2010 Warszawa, Galeria Młodych Twórców “Łazienkowska”, wystawa malarstwa

Wystawy zbiorowe:

 • 1998 Warszawa, Galeria Studio, wystawa wyróżnionych prac dyplomowych pracowni plakatu prof. Lecha Majewskiego
 • 2000 Warszawa, Galeria Lufcik, wystawa pokonkursowa plakatów “Święto muzyki”
 • 2003 Kraków, Galeria Gołogórski, wystawa poplenerowa
 • 2003 Bydgoszcz, Galeria W Bramie, wystawa poplenerowa
 • 2003 Warszawa, Galeria Aspekt, wystawa rysunku i malarstwa
 • 2004 Warszawa, Galeria Arboretum, Muzeum Narodowe w Warszawie, wystawa prac młodszych pracowników, Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
 • 2004 Wrocław, Muzeum ASP, wystawa prac młodszych pracowników Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
 • 2007 Kuala Lumpur (Malezja), Palace of the Golden Horses, wystawa Passions
 • 2007 Kuching (Malezja), Sarawak Cultural Arts & Craft Festiwal, wystawa malarstwa
 • 2007 Warszawa, Galeria Poziom – 1, Centrum Olimpijskie, wystawa prac młodszych pracowników Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
 • 2008 Pyzdry, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, wystawa poplenerowa
 • 2008 Poznań, Galeria Polan Sto, wystawa poplenerowa
 • 2008 Warszawa, Galeria Sztuki Mediów, wystawa IMPRINT młoda grafika w Warszawie
 • 2008 Konin, Galeria Wieża Ciśnień, wystawa poplenerowa
 • 2009 Warszawa, Galeria Aspekt, wystawa prac młodszych pracowników Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
 • 2009 Pyzdry, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, wystawa poplenerowa
 • 2010 Brodnica, Muzeum Regionalne, wystawa poplenerowa

Od roku 1985 roku co rocznie bierze udział w warsztatach oraz plenerach krajowych i międzynarodowych.


Aktualności