dr hab. Maciej Aleksandrowicz

Wykładowca WSA

Autor rzeźb, instalacji oraz ingerencji artystycznych w przestrzeni publicznej. 

Urodzony w 1973 roku, mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby (stypendium: Humberside University in Hull, Anglia), obronił  dyplom w pracowni profesora Stanisława Słoniny (1998 r.). Studiował także w Instytucie Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2008 roku wykładowca Wyższej Szkoły Artystycznej, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby oraz zajęcia z Psychofizjologii widzenia.

Od 2007 roku wykłada także na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Projektowania Przestrzennego. W latach 2008 do 2012 roku pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Doktor  sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie rzeźby nadany w 2007 roku uchwałą Rady Wydziału Rzeźby Akademii i Sztuk Pięknych. Tytuł pracy doktorskiej „Pamięć”. Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne nadany uchwałą  Rady Wydziału Rzeźby w dniu 30 września 2013 r. Akademii i Sztuk Pięknych w Gdańsku, na podstawie osiągnięcia artystycznego „Rozejrzyj się/Look around”.

Uczestnik wielu wystaw. Organizator i wykładowca prowadzący warsztaty dotyczące sztuki w przestrzeni publicznej oraz site specific.

Nagrody i osiągnięcia:

  • Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008 r. Nagroda udzielona na podstawie dorobku i projektu działalności artystycznej.
  • Pierwsza Nagroda w konkursie na dwie rzeźby i dwie tablice do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką, 2010 r., przyznana przez sąd konkursowy powołany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej   w Ostrołęce Nagroda udzielona na podstawie pracy konkursowej.
  • Druga Nagroda w konkursie na pomnik Stanisława Staszica, 2012 r. przyznana przez sąd konkursowy powołany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Nagroda udzielona na podstawie pracy konkursowej.

Studenci z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie w pracowni Macieja Aleksandrowicza:

Pracownia rzeźby w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie:Aktualności